ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ စိတ္ဝင္စား

javascript

အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးက႑ အပါအဝင္ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနသည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိသန္သံအမတ္ စေကာ့မာရွယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ အားရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဝိုင္းပယ္တာမ်ိဳး မရွိၾကပါဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴးေရး၊ အာမခံနဲ႔ အျခားက႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ပညာေရး၊ နည္းပညာဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

သံအမတ္ႀကီးသည္ ဇြန္လတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕သုံးခုခန္႔မွာလည္း မၾကာမီတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအတြက္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Abbott, Amazon, Chevron, Ford, Mastercard, Visa, Coca-Cola စသည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည့္US-ASEAN စီးပြားေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ၂၀ ခန္႔က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ဝ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ နိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ အေမရိကန္သည္ အဆင့္ ၁၃ တြင္ ရွိေနသည္။

Source : The Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments