ပဲခူး၌ မေလးရွားအေျခစိုက္ ပရိေဘာဂကုမၸဏီစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္

javascript

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မေလးရွား နိုင္ငံ အေျခစိုက္ပရိေဘာဂကုမၸဏီတစ္ခုမွ မန္ဂ်န္ ရွားပရိေဘာဂစက္႐ုံတည္ေဆာက္ကာ တစ္ႏွစ္ လၽွင္ မန္ဂ်န္ရွားသစ္တန္ခ်ိန္ ၃၀ဝ၀ ခန္႔ ဝယ္ယူ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ မန္ဂ်န္ရွား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (ယာယီ)မွ သိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္

ယင္းစက္႐ုံအတြက္ လိုအပ္ေသာ မန္ဂ်န္ ရွားသစ္ ကုန္ၾကမ္းရရွိရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ မန္ဂ်န္ ရွားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (ယာယီ)မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ မန္ဂ်န္ရွားသစ္ကို ဝယ္ ယူရန္အတြက္ ဆာေဗးေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။

"ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပရိေဘာဂ စက္႐ုံ အေသးေလးတစ္ခု တည္ေဆာက္မယ္ေပါ့၊ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လိုအပ္တဲ့ ကုန္ ၾကမ္းရရွိဖို႔ကို တာဝန္ယူသြင္းေပးရမယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆာေဗးေကာက္ေနတယ္။ တစ္ ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္ ၃၀ဝ၀ ေလာက္ လိုခ်င္တဲ့အတြက္ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းမရမွာစိုး တယ္။ ေဈးႏႈန္းကေတာ့ ကာလေပါက္ေဈး အတိုင္းပဲ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးထားတယ္" ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ မန္ဂ်န္ ရွားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (ယာယီ)ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးကိုကိုသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

ထုတ္ယူသုံးစြဲနိုင္

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္ မန္ဂ်န္ရွားသစ္စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရွိသည္။ တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ႏွစ္စဥ္မန္ဂ်န္ရွားသစ္တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ တန္ ခ်ိန္ ရွစ္မီလီယံရွိၿပီး မန္ဂ်န္ရွားသစ္ တစ္တန္ လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀ဝ ဝန္းက်င္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

မန္ဂ်န္ရွားသစ္သည္ အရြယ္ေရာက္လာ ပါက ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးစရာမလိုဘဲ စိုက္ ပ်ိဳးနိုင္ေသာ သစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး စတင္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွစ၍ ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းၾကာ လၽွင္ ထုတ္ယူသုံးစြဲနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မန္ဂ်န္ရွားသစ္ကုန္ၾကမ္း လိုသေလာက္ရရွိပါက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ အျခားတိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားတြင္ စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္သြားရန္ ေနရာထပ္မံေရြးခ်ယ္ေနၿပီး မန္ဂ်န္ရွားသစ္မွ တစ္ဆင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံအေသး အတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ မန္ဂ်န္ရွားစိုက္ဧက ၁၅၀ဝ၀ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ေနရာထပ္မံေရြး

မန္ဂ်န္ရွားသစ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ ေသာ ၁၀ ႏွစ္ဝန္းက်င္ကပင္ အိႏၵိယနိုင္ငံမွ မ်ိဳးတင္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ ရွိတြင္ ျပည္သူလူထု အသိပညာနည္းပါးျခင္း ေၾကာင့္ မန္ဂ်န္ရွားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ နည္းပါး ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မန္ဂ်န္ရွားသစ္ စိုက္ဧက ၃၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္သာရွိၿပီး မန္ဂ်န္ရွားသစ္ကို ပါေကး၊ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္၊ A4 စာရြက္ႏွင့္ လူသုံး ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: The Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments