စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု တည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ (၁၂)ခုကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ စတင္ထုတ္ေပးမည္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ(ကြန္ဒို) မွတ္ပံုတင္႐ံုးကို ယခုလ (၇)ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု တည္ေထာင္သူလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ (၁၂)ခုကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ စတင္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ မွတ္ပံုတင္႐ံုးမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီ (၁၂)ခုကို (၉-၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉)အရ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္တဲ့ ကုမၸဏီ (၁၆)ခု ရွိတဲ့အနက္ (၉)ရက္ေန႔မွာ လုပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ (၁၂)ခုကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာပါ။က်န္တဲ့ကုမၸဏီ (၄)ခုကို လုိင္စင္မေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ က်န္ရွိေနတာေၾကာင့္ပါ။ အဲ့ဒါေတြ ျပန္တင္ၿပီးရင္ လုိင္စင္ခ်ထားေပးမွာပါ။ ခုေၾကညာတဲ့ ကုမၸဏီ (၁၂)ခုကလည္း ခြင့္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ လိုင္စင္ေတာ့ မထုတ္ေပးရေသးပါဘူး “ ဟု မွတ္ပံုတင္အရာရွိ ဦးေဝစံသိန္းက ေျပာသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးမည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Shwe Taung Development Co.,Ltd ၊ Sae Paing Development Co.,Ltd ၊ တက္လမ္းကုမၸဏီ ၊ ဒဂုန္အင္တာနယ္ရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၊ ေရႊဇမၺဴဒိပ္ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ Myanmar Imperial Vega Co.,Ltd ၊ One One One Co.,Ltd ၊ Mandalay Golden Wings Construction Ltd ၊ Living Square Construction Co.,Ltd ႏွင့္ ေနကမၻာျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source : အက်ိဳးေဆာင္ဂ်ာနယ္

Facebook comments