သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဧက ၆,၀၀၀ တြင္ စမတ္စီးတီးေဖာ္ေဆာင္မည္

javascript

သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ရွိ ေျမဧက ၆,၀၀၀ တြင္ စမတ္စီးတီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (Master Plan) ေရးဆြဲမည္ဟု သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေရႊဟိန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ ဧက ၆,၀၀၀ ကို အပိုင္းလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထား ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိ ေန၍ ဧရိယာ အကုန္လံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ေအာင္ ျမင္ဖို႔က အခ်ိန္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာတယ္။ ဒီမွာက သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ဝင္လာတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ဇုန္ေအ (အပိုင္း−က) က ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးေတာ့။ ဇုန္ဘီ (အပိုင္း−ခ)လုပ္တယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတာင္ မၿပီးေသး ဘူး။ ဝင္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကထက္ဝက္ေက်ာ္ေနေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈက ေတာ္ေတာ္ႀကီးမားပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာေရႊဟိန္းက ေျပာသည္။

ယခုေရးဆြဲမည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ကို လူမႈစီးပြားတစ္ခု လံုး အေထာက္အကူျပဳရန္ ေနခ်င္စဖြယ္ စမတ္စီးတီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ သီလ ဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေဒသအတြင္း အႀကီးဆံုးစီမံကိန္းတစ္ခု အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္အသံ အမတ္က ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကို အပိုင္း (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) သာမက ယခင္အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမဧက ၆,၀၀၀ (ဟက္တာ ၂,၄၀၀)စလံုး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးခဲ့သည္။

ဟက္တာ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိ သည့္ အပိုင္း (က)ကို ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၆၂ ဟက္တာရွိသည့္အပိုင္း (ခ)ကို ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ၿပီး အပိုင္း (ဂ)ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ တုိ႔က ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ၊ ျမန္မာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ရွယ္ယာ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ သံုးခုက ရွယ္ယာ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

Source : 7Daydaily
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments