အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ဖြယ္ရွိ

javascript

ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၌ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမစႏၵာက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ က႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက လာေရာက္ေလွ်ာက္တင္ထားသည့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ ၅ ခုခန္႔ရွိၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ယင္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

“ရခိုင္ကိစၥေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ဆိုၿပီး မဝင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ဆီမွာ လာတင္ထားတဲ့ အဆိုျပဳလႊာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ နဲ႔ ဒီထက္မ်ားဖို႔ပဲရွိပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္တင္ထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားထဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္ေနျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းမရသည့္ ကိစၥမ်ား က်န္ရွိေနလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ အခ်က္အလက္မျပည့္စံုေသးျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ က႑တြင္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္အထိ အျမင့္ဆံုးဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ နီးပါးသာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္အသစ္အစ ၂၀၁၈-၁၉ (ႏိုဝင္ဘာလ ကုန္အထိ) တြင္မူ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Source : The Voice

Facebook comments