က်ပ္ငါးဘီလီယံႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႕တြင္ ဝန္းထမ္းအိမ္ယာ အငွား အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္

javascript

က်ပ္ငါးဘီလီယံႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႕တြင္ ဝန္းထမ္းအိမ္ယာ အငွား အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးဝင္းရွိန္က ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုမ္း ေန႕စဥ္သို႕ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္

စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္းၾကီး ဌာနနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတို႕ ပူးေပါင္း၍ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အဌားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္းၾကီး ဌာန ဘတ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္

လက္ရွိ မႏၱေလးတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနျပာ္ေတာ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၼဏီေရြးခ်ယ္ေနျပီး ရန္ကုန္တြင္လည္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၼဏီေရြးခ်ယ္ျပီးျဖစ္ကာ ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေျမ ၁၈၃ ဧက

ရန္ကုန္မွာကေတာ့ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ေျမ ၁၈၃ ဧကမွာ တည္ေဆာက္ပါျဖစ္ပါတယ္ဟု ဦးဝင္ရွိန္းက ေျပာဆိုပါသည္။

Source : Myanmar Time
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments