ရန္ကုန္ - ဒလတံတားတည္ေဆာက္ရန္ ကိုရီးယား GS ကုမၸဏီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ

javascript

ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ တန္ ရန္ကုန္ - ဒလတံတားကို ကိုရီးယား GS အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကတည္ ေဆာက္ခြင့္ရေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳသည့္စာကို GS ကုမၸဏီက ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ရရွိခဲ့သည္ဟု Korea Herald သတင္းဌာနက ေရးသားထားသည္။

ရန္ကုန္ - ဒလတံတားသည္ ႏွစ္မိုင္ခြဲခန္႔ ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလ ၿမိဳ႕ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၂၂ တြင္ တံတားတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေျခခံအေဆာက္အအံုဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ပါ၀င္ကူညီဖို႔စြမ္းပကားအားလံုးကို အသံုးျပဳသြားမည္’’ ဟု GS E&C ကုမၸဏီ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတာ၀န္ခံ ဒုတိယဥကၠ႒လီဆန္ကီကေျပာသည္။

GS ကုမၸဏီသည္ စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္လုပ္ငန္းခြဲအေျမာက္ အျမားရွိသည့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆံုးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ - ဒလတံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္စတင္မည္ ဟု အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ကတည္း ကတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ ခန္႔ထုတ္ေခ်းရန္ ၂၀၁၅ တြင္သေဘာတူခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ကိုးလခန္႔က ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း (MIP) ဦး ေဆာင္၍ အျခားပုဂၢလိကဆိပ္ ကမ္းငါးခုသည္ဒလတံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရထံတင္ျပၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း တည္ေဆာက္ရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း တည္ေဆာက္ျခင္းက တံတားတည္ေဆာက္မည့္ကုန္က်စရိတ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုမိုကုန္က်ႏုိင္သျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တံတားဒီဇုိင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ရၿပီး ထုိေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ထပ္မံ ေခ်းယူရသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source : 7Daydaily

Facebook comments