ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္အတြင္း တိုက္ခန္းသံုးသိန္းခန္႕ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ေနေသး၂၀၁၉ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အနည္းငယ္ျပန္လည္တိုးတက္လာႏိုင္ဟုဆို

javascript

လက္ရွိ ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္က်န္ရွိေနေသးေသာ တိုက္ခန္းအေရအတြက္ သံုးသိန္းခန္႔ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း ( MRESA - Myanmar Real Estate Services Association ) မွ သိရသည္။

ေဒါပံု၊ သာေကတ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္ေသးသည့္ တိုက္ခန္းမ်ား စြာက်န္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရး အတြက္ ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူထက္ အမွန္တကယ္ေနထိုင္လိုသူမ်ားသာ ဝယ္ယူမႈရွိေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ အသင္း ( MRESA - Myanmar Real Estate Services Association ) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္ က ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ဒီမိုကေရ စီတူေဒးသို႔ ေျပာသည္။

""ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြကလည္း ျပန္ ေရာင္းရင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္၊ ဘယ္ေလာက္ကာလမွာ ဘယ္ေလာက္ျမတ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို တြက္ေပးလို႔ မရဘူး။ အဲဒီလို အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ က်ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ၿခံဳငံုၾကည့္ရင္ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရမယ္""ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လတ္တေလာအိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအေျခအေနမွာ အားနည္းေနေသာ္လည္း ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒသစ္မွာ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကြန္ ဒိုအဆင့္မဟုတ္ေသာ သာမန္တိုက္ခန္းဥပေဒ လည္း ထြက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ လယ္ပိုင္းတြင္ အိမ္ၿခံ ေျမေဈးကြက္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားမွာ အနည္းငယ္ ျပန္လည္တိုးတက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ( MCEA - Myanmar Construction Entrepreneurs Association ) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ဒီဇင္ဘာ ၁၇ရက္က ေျပာသည္။ကြန္ဒိုအဆင့္မဟုတ္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တိုက္ခန္းပိုင္ ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ Apartment Law သည္ ယခင္အခါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးေနသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားထက္ သာမန္တိုက္ခန္း အေရအတြက္မွာ သိန္းခ်ီရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္း တိုက္ခန္းဥပေဒသည္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားခိုင္မာစြာရွိ ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ား ကိုေလ့လာကာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေရာင္းထြက္ျခင္းမရွိသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားရွိေနရာ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ျဖင့္ ေလွ်ာ့ေဈး မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္မွ သိရသည္။

 

Source : Democracytoday

Facebook comments