အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စား

javascript

ေဟာင္ေကာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံUဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (logistics support) တြင္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိနိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ (Hong Kong Trade Development Council) လက္ေထာက္အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ မစၥတာ စတီဖန္လီအန္ (Mr. Shepen Liang) က ေျပာသည္။

ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီ ၂၇ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ နိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

''ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေဟာင္ေကာင္စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းေတြရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေထာက္ပံ့ျမႇင့္တင့္ေပးနိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္'' ဟု မစၥတာစတီဖန္က ေျပာသည္။

ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားအမ်ားအျပားလိုအပ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးလိုၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ေထာက္ပံ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ၏စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအနက္ ရွစ္ခုေျမာက္ အႀကီးဆုံးနိုင္ငံျခားသြင္းကုန္ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၉ဝ ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေဟာင္ေကာင္သို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ၈၉ ဒသမ ၉ သန္းရွိခဲ့သည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဟာင္ေကာင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံၿပီးေနာက္ ေလးခုေျမာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံးနိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

''ျမန္မာနိုင္ငံက စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေစ်းကြက္အတြင္းသာမက ဟိုတယ္ေတြအထိ အမ်ားဆုံးတင္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာနိုင္ငံက ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီလိုကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ နဲ႔ကူညီၿပီး ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ေတြကို ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္''ဟု မစၥတာ စတီဖန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစတင္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္နိုင္ငံသား ခရီးသြားမ်ားကို ဗီဇာကင္းလြတ္ ခြင့္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္နိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ပိုမိုစိတ္ဝင္တစား လာေရာက္လည္ပတ္နိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီေတြက အာဆီယံနိုင္ငံအတြင္းက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကတာကို သတိထားမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သူတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြ၊ စီမံကိန္းေတြရွိလာရင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံက ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments