က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းအျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ၿပီးေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေန

javascript

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိဦးစီးဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၈၃၀ ေက်ာ္ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ရာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအနက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး/ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းႏွင့္ ကုသေရးပိုင္းမွဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ ၁၉၅ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း၂၂၅၄ ခန္း၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၄၆၀၊ အိမ္ခန္းေပါင္း၂၄၂၈ ခန္း၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာကိုးခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၂၁၂ ခန္း၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္းသုံးခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၂ ခန္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၄၄ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၅၂၈ ခန္း၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာ ဦးစီးဌာနအတြက္ အိမ္ရာေပါင္း ၁၂၃ ခု၊ အိမ္ ခန္း ၅၂၃ ခန္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ယခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က ဦးစီးဌာနအသီးသီးအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေပါင္း ၈၃၄ ခု၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၆၀၀၀ နီးပါးအထိ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ျပင္ထားပါတယ္။ အရင္ကာလတိုဘ႑ာႏွစ္မွာ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ မပါခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္ေဆာက္မယ့္ဝန္ထမ္း အိမ္ရာေတြမွာ အရင္ကာလတိုဘ႑ာႏွစ္မွာ မပါခဲ့တဲ့ဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ လည္းထည့္တြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ Update ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူနာမ်ား၊ လူနာ၏မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ မကူးစက္ေသာ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ခံမ်ား ထားရွိေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ႏွစ္ (Year of Date and Information)၊ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပုံေငြမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာခြဲေဝသုံးစြဲသည့္ႏွစ္ ((Year of Budget ) ႏွင့္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္သည့္ႏွစ္ (Year of Staff housing) ဟုသတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ေလၽွာ့ခ်ထားၿပီး ေဆာက္လက္စေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုမူ ရန္ပုံေငြ ဆက္လက္ခြဲေဝ ခ်ထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္က ခြဲေဝခ်ထားေပးသည့္က်န္ရွိေသာေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာရန္ပုံေငြမ်ားကို တစ္ျပည္လုံးရွိ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Eleven Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments