ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ခန္း ၂၃၀၀ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး အခန္းသစ္မထြက္ရွိေသာ္လည္း အခန္းငွားရမ္းခမ်ား က်ဆင္း

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ခန္း ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိလာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံး အခန္းသစ္ထြက္ရွိမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခန္းငွားရမ္းမႈႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေသာ္လည္း အခန္းအမ်ားစု ငွားရမ္းခမ်ား က်ဆင္းေနေၾကာင္း ကေနဒါအေျခစိုက္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Collier International (Myanmar) မွထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္ ေစ်းကြက္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တတိယေလးလပတ္ေနာက္ပိုင္း အခန္းသစ္ထြက္ရွိမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ခန္းေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမႈေလ်ာ့နည္းကာ ငွားရမ္းမႈႏႈန္း ႏွင့္ ငွားရမ္းချမင့္တက္ေစရန္ အလားအလာ ေကာင္းေနသည္။ တည္ေဆာက္ဆဲစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း အခန္းအေရအတြက္ ၂၃၀၀ ခန႔္အထိ ထပ္မံထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၿမိဳ႕အျပင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ငွားရမ္းခအေနျဖင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈ တိုက္ခန္းေစ်းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္တြင္ အျမင့္ဆုံးႏႈန္းမ်ား၌ပါဝင္ၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ အလယ္အလတ္အခန္းမ်ားက အလားအလာေကာင္းေနသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ခန္းငွားရမ္းမႈႏႈန္းထားသည္ လက္ရွိအတိုင္း ဆက္သြားမည္ ေမၽွာ္မွန္းထားေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္အခန္းမ်ား ပိုမိုအလားအလာေကာင္းေနသည္။ အခန္းအေရအတြက္လည္း ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အခန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အခန္းေပါင္း ၄၈၀၀ ဝန္းက်င္အထိ ရွိလာမည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လက္ရွိအဆင့္ျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတိုက္ခန္းမ်ား၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါအခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အိပ္ခန္းသုံးခန္းပါအခန္းမွာ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါအခန္းမွာ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိပ္ခန္းေလးခန္းပါအခန္းမွာ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Studio အခန္းမွာ သုံးရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ငွားရမ္းမႈႏႈန္းထားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ၈၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တတိယသုံးလပတ္တြင္ ၇၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စတုတၳသုံးလပတ္တြင္ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္တြင္ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ၈၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္တြင္ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိခဲ့သည္။

ငွားရမ္းခအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တတိယ သုံးလပတ္တြင္ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါအခန္း၊ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါအခန္း၊ အိပ္ခန္းေလးခန္းပါအခန္းမ်ား ယခင္သုံးလပတ္ႏွင့္ယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ ပ်မ္းမၽွတစ္လငွားရမ္းခႏႈန္းမ်ားမွာ Studio ခန္းမွာ ေဒၚလာ ၁၉၂၀၊ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းပါအခန္းမွာ ေဒၚလာ ၃၈၄၅၊ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါ အခန္းမွာ ၄၈၄၃ ေဒၚလာ၊ အိပ္ခန္းသုံးခန္းပါအခန္းမွာ ၅၃၄၈ ေဒၚလာ၊ အိပ္ခန္းေလးခန္းပါ အခန္းမွာ ၇၅၂၆ ေဒၚလာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Eleven Media Group
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္

Facebook comments