စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား ရွိေနသည္။ တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြင္းမွ လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္တြင္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာနိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္မ်ား လည္းရွိသည္။

ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီးစီမံကိန္း

ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္- မႏၲေလး အျမန္လမ္းတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းစီမံကိန္းကို အစိုးရပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ Public Private Partnership အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"အေျခခံအေဆာက္အအုံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မိုးပ်ံလမ္း၊ ႏွစ္ထပ္လမ္း လုပ္မယ္ဆိုတာလည္း ျပည္ေထာင္စုက ေျပာတာေတြ ၾကားရတယ္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြလည္း လုပ္ေနၿပီလို႔လည္း ေျပာတယ္။ ဒါကလည္း ၿမိဳ႕ရဲ့ တိုးတက္ လာတဲ့ လူဦးေရအေနနဲ႔ေကာ၊ ယာဥ္အေနနဲ႔ေကာ လိုအပ္တဲ့ကိစၥပါ"ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းနိုင္ဦးက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလၽွာက္လႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုသူ အဆိုျပဳ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီ ၅၃ ခုအထိ ေလၽွာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ အဆင့္(၁)အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၾကည့္ျမင္တိုင္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ဧက ၂၀ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိ ေျမေနရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိ တက္ (NYDC) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ယခုစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးတစ္ခု တည္ေထာင္မည့္ကိစၥသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အဆင့္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

"လႊတ္ေတာ္ေတြမသိဘဲ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ သြားတယ္ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ကို မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ဒါကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ကန္႔ကြက္ေနတယ္။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္သြားၿပီးေတာ့ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ ဒီမူဝါဒေအာက္မွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္းေတြက ေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္တယ္"ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီေလာက္ေျပာေနၾကတဲ့ၾကားထဲ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုသြားတဲ့လမ္းမႀကီးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီး ေျမျပင္႐ုံးစိုက္ဖို႔ ႐ုံးအေဆာက္အအုံေတြေဆာက္ဖို႔ ျကိဳးစားေနတယ္"ဟု စီမံကိန္းလက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာ -ကိုရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလတံတား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ ျမန္မာ - ကိုရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလတံတားကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဒလတံတားကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ပႏၷက္ရိုက္ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းတံတား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကိုရီးယား ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စုံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ၅ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ကို တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံက ကုမၸဏီမ်ား ေပါင္းထားသည့္ Central Transport Development Consortium (CTDC)လုပ္ငန္းစုက ရရွိခဲ့သည္။

စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ CTDC လုပ္ငန္းစုတြင္ ျပည္တြင္း မင္းဓမၼကုမၸဏီက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စင္ကာပူအေျခစိုက္Oxley ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံကSino Great Wall ကုမၸဏီတို႔က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကမည္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးသည္ ဧက ၆၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ့ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာမွာ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမအထိ၊ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ သိမ္ျဖဴလမ္းအထိ၊ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ဆူးေလလမ္းမႀကီးအထိျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တည္ေဆာက္ေရးကာလ ရွစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတြင္ ႐ုံးခန္းအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လူေနအိမ္ရာမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖစရာပန္းၿခံႏွင့္ ျပတိုက္မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္လည္း နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

ေငြပင္လယ္ဘက္စုံသုံး ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လမ္းပမ္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစေရး အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္မ်ားလည္းရွိသည္။

ေငြပင္လယ္ ဘက္စုံသုံးကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း

(Integrated Logistic Park and IWT Jetty) စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္အနီး အလယ္ရြာ၊ ကုန္းရြာကြင္း၊ ကြင္းအမွတ္ (၃၀ဝ/ခ)၊ စီမံကိန္းဧရိယာ ၁၉၄ ဒသမ ၉ ဧကေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈပမာဏ ခန္႔မွန္း ၁၅၁ ဒသမ ဝ၇၂ ဘီလ်ံက်ပ္ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္း

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေလဆိပ္စီမံကိန္း ျဖစ္လာမည့္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္ကို ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။ တင္ဒါေခၚယူမႈတြင္ ပထမဦးစားေပး တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ကိုရီးယားအေျခစိုက္Incheon Airport Consortium က ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စင္ကာပူအေျခစိုက္Yongnam-CAPE- JGC Consortium က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေလဆိပ္စီမံကိန္းသည္ ၾကန္႔ၾကာေနၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း သိရွိရျခင္း မရွိေသးေပ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္မွန္းထားေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေသာက္သုံးေရ လုံေလာက္စြာရရွိေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ကြာျခားမႈနည္းၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေစေရး၊ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ ပါဝင္ သည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ရန္၊ ကုန္စည္ကူးသန္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စက္မႈက႑ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ား အေျခခံၿပီး ခိုင္မာမႈရွိေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပိး တိုင္းေဒသစုစုေပါင္း အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ရွိသည္ဟု တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရထံမွ သိရသည္။

Source : The Myanmar Times
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္

Facebook comments