ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္း တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ရ

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္း (တရားဝင္တည္ေထာင္ထားေသာ) Yangon Region Real Estate Services Sssociation Incorporated သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ Company Registration No. 106276781 ျဖင့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအသင္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းကို ဥကၠ႒-ဦးေဌးျမင့္၊ ဥကၠ႒ ေဒၚျမတ္မိုမို၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးၾကည္မင္းေဆြ၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးစိုင္းျမင့္ေအာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၃) ေဒၚသိဂႍဟန္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းေဌး၊ တြဲဖက္ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚခင္ခင္သြဲ႕၊ စာရင္းစစ္-ဦးသက္ေမာင္ဦးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဝင္း၊ ေဒၚမိမိႏိုင္၊ ေဒၚဒီဇင္ဘာဝင္း၊ ေဒၚစုစႏၵာေမာ္၊ ဦးေအာင္ဝင္း၊ ေဒၚေမသူခင္၊ ေဒၚမ်ိဳးသူဇာလြင္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းကို ေညာင္ပင္ေလးေစ်းပလာဇာ၊ အေဆာင္ ( C )၊ (၅)လႊာ ( B ) ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင့္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ဖုန္း (၀၉-၅၁၀၃၅၈၉ ၊ ၀၉-၂၅၄၃၁၂၉၅၈ ၊ ၀၉- ၅၀၁၈၀၇၆ ၊ ၀၉-၄၀၄၉၁၉၉၄၅) ႏွင့္ email.yresa2018@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Zaygwet Journal
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို Mobile Phone လြယ္ကူစြာ ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Play Store မွ www.property.com.mm application အား Download ရယူနိုင္ပါသည္။

Facebook comments