ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲတိုက္ခန္းကြန္ဒိုေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈနဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲတိုက္ခန္းကြန္ဒိုေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈနဲ႔ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈပံုစံေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

တာေမြ၊ က်ိဳကၠဆံလမ္းမ

ေအာင္တံခြန္ေဆာက္လုပ္ေရးက တာေမြ၊ က်ိဳကၠဆံလမ္းမအနီး ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းေတြကို လက္ငင္း၊ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ေတြနဲ႔ ၫွိႏိႈင္းဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ အခန္းအက်ယ္မွာ (၁၂.၅x၅၀)ေပ က်ယ္ဝန္းၿပီး အျမင့္(၉)ေပ၊ ေျမညီအျမင့္ (၁၇)ေပ ရွိပါတယ္။ ေျမညီ-ထပ္ခိုး (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း က်ပ္သိန္း (၁၂၅၀)၊ ဒုတိယထပ္ကို က်ပ္သိန္း (၄၅၀)၊ တတိယထပ္ က်ပ္သိန္း (၄၀၀)၊ ပၪၥမထပ္ကို က်ပ္သိန္း (၃၂၀) ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္ေရေလွာင္ကန္ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေရစက္ပါဝင္ပါတယ္။ မီးဖိုခန္း ခန္းစီး ပါဝင္ၿပီး မီးဖိုခံု ပါဝင္ပါတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းနဲ႔အိမ္သာ ေႂကြျပားခင္း/ကပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊဗဟိုေဆး႐ံု၊ ရွင္ပါဂူ၊ မဂၤလာေစ်း၊ ယုဇနပလာဇာ၊ တာေမြ၊ အိုးရွင္းစင္တာ၊ တာေမြေအာရိန္းစင္တာအနီး တည္ရွိပါတယ္။

ျမင္ေတာ္သာကြန္ဒို

ကြန္ဒိုကို Peter & Paul Construction & Decoration Co.,Ltd က ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေငြေပးေခ်မႈ ၫွိႏိႈင္းဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ဘီစီစီက်ၿပီး အသင့္ေနႏိုင္ပါၿပီ။ (၂)ခန္းတြဲ (၈)ထပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခန္းခ်င္းအက်ယ္ (၁၉x၅၈)ေပ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမညီထပ္အျမင့္မွာ (၁၈)ေပက်ယ္ၿပီး အထပ္မွာ (၉)ေပအျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္ခိုး ၾကမ္းခင္း (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခင္းေပးၿပီး ဗီပိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္း (၈)ေယာက္စီး ဓာတ္ေလွကား ပါဝင္ပါတယ္။ အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ ေျမညီထပ္ကို က်ပ္သိန္း (၃၃၀၀)၊ ဒုတိယထပ္ က်ပ္သိန္း (၁၁၇၅)၊ တတိယထပ္ က်ပ္သိန္း (၁၁၅၀)၊ စတုတၳထပ္ က်ပ္သိန္း (၁၀၅၀)၊ ပၪၥမထပ္ကို က်ပ္သိန္း (၉၅၀) ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီစီစီက်ၿပီး အသင့္ေန (၂၄)နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ လံုၿခံဳေရးစနစ္၊ ေရခ်ိဳးခန္း ေႂကြျပားကပ္၊ ေရပန္းတပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ေရပိုက္လိုင္းေတြ နံရံျမွဳပ္စနစ္သံုးထားၿပီး သန္႔စင္ခန္း၊ ဘိုထုိင္ ေႂကြျပားကပ္ေပး၊ စတီး ေရတုိင္ကီတစ္လံုး၊ အုတ္ေရကန္တစ္လံုး၊ မီးဖိုခံုေႂကြျပားကပ္ၿပီး စတီးေဘစင္၊ ေႂကြေဘစင္ တပ္ဆင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီးဖိုခန္း နံရံပတ္လည္ ေႂကြျပားကပ္၊ ေျမေအာက္ေရကန္ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ေမာ္တာသီးသန္႔ တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ (၇)ေစ်းအနီး၊ က်န္းမာေရးေဆးခန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေစ်းအနီး တည္ရွိပါတယ္။


Source: The Modern

Facebook comments