အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုႏွင့္ပတ္သက္၍ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ၃၄ထပ္သာခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိ

javascript

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုႏွင့္ပတ္သက္၍ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ၃၄ ထပ္သာ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးပညာရွင္အဖဲြ႔(CQHP)ဥကၠ႒မွ ေျပာၾကားသည္။

"လက္ရွိတြင္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ အထပ္ျမင့္ဆိုလို႕ ရန္ကုန္တြင္ ၃၄ ထပ္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးပဲရွိတယ္။အထပ္ျမင့္ေတြကို သတ္မွတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ဘာနဲ႕တိုင္းတာလဲဆိုရင္ ေရႊတိဂံုဘုရားထက္မျမင့္ရဘူး။ေနာက္တစ္ခုက ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၁၇ ေပထက္တိုးမေပးဘူး။ဒါေၾကာင့္အျမင့္ဆံုးခြင့္ျပဳေပးေနတာက ၃၄ ထပ္ပဲရွိပါတယ္"ဟု သိရသည္။

တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအရ ယခုအခ်ိန္ထိ CQHP အဖဲြ႔မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။၁၂ ထပ္ခဲြအထပ္ အေဆာက္အအံုအေရအတြက္မွာ ၃ဝဝ မျပည့္ေသးေၾကာင္း၊ယင္းအထဲတြင္ အျမင့္ဆံုး ၃၄ထပ္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးသာရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းယားလမ္းႏွင့္ ကမာ႓ေအးဘုရားလမ္းေထာင့္တြင္ တလံုးႏွင့္ ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ တလံုးတို႕ျ့ဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

CQHP သည္ ၁၂ထပ္ခဲြအထက္ရွိ အေဆာက္အဦမ်ားကိုသာ စစ္ေဆးၿပီး ၁၂ထပ္ခဲြေအာက္အေဆာက္အဦမ်ားကိုမူသက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕မွ စစ္ေဆးေၾကာင္း ၁၂ထပ္ အထက္ အေဆာက္အဦမ်ားကို စည္ပင္ဌာနမွ ဦးစြာစစ္ေဆးၿပီး CQHP သို႕ေရာက္လာေၾကာင္း၊ကနဦး စစ္ေဆးမႈတြင္ပင္ ပင္လယ္ျပင္ မ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၄၁၇ ေပျဖင့္ တုိင္း၍ တည္ေဆာက္မည့္ဇုန္ေနရာ၊ေျမအေနအထားကို ဦးစြာ တုိင္းတာၿပီးမွ အထပ္အေရအတြက္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို Pile Foundation ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳၿပီး ဒီဇိုင္းထုတ္ရာတြင္ E-Test ႏွင့္တြက္ကာရိုးရိုး Foundation ႏွင့္ေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊Pile Foundation သည္ ငလ်င္ဒဏ္ကို လည္းခံႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ သိရသည္။

ထို႕အျပင္အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ရန္ သင့္၊မသင့္ ဇုန္အလိုက္ေျမေနရာခဲြျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္း၊ဗဟန္း၊ကမာရြတ္၊ဒဂံု၊မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕၊ရန္ကင္း၊တာေမြ၊ၾကည့္ျမင္တိုင္၊အလံု ႏွင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အထပ္ျမင့္တည္ေဆာက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန(ယာ/အံု)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

Source :News Watch

Facebook comments