ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အိမ္ရာဝယ္ယူမည့္သူမ်ား အိမ္ရာအာမခံထားရွိဖို႔ လိုအပ္မယ္လုိ႔ဆို

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အိမ္ရာဝယ္ယူမည့္သူမ်ား အိမ္ရာအာမခံထားရွိဖို႔ လိုအပ္မယ္လုိ႔ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းထံက သိရပါတယ္။

အိမ္ရာတစ္သန္းစီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့အာမခံကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက SHIN YE HTUT GROUP (HRSE, IRMC, DIT, SYH) နဲ႔ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတို႔ၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္ မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းအိမ္ရာဝယ္ယူဖို႔ ဂ်ပန္ DI Tokyo ကုမၸဏီက CHDB ဘဏ္ကတစ္ဆင့္ အိမ္ရာဝယ္ယူမည့္သူေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းအိမ္ရာေခ်းေငြရယူသူေတြကို ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက ျပန္လည္အာမခံေပးရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လာမည့္ ၂၀၃၀ အတြက္ ရည္မွန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အိမ္ရာတစ္သန္းကို အမ်ားျပည္သူအား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေရာင္းမွာျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ထုတ္ေရာင္းရာမွာ အိမ္ေထာင္ဦးက်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈနဲ႔ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ အိမ္ရာေငြေၾကးဆက္လက္ေပးသြင္းဖို႔ကိစၥရပ္ေတြကို ျမန္မာ့အာမခံက ၾကား ခံဝန္ေဆာင္းေပးျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္၊ဂ်ာမနီ၊မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္အျဖစ္ အိမ္ရာတစ္သန္းစီမံ ကိန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့အာမခံဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ဖို႔ နာလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာစႏၵာဦးက ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

Source: SFJ Strategy First Journal
Property.com.mm သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အိမ္ျခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ update ျဖစ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

Facebook comments