ဒလတံတားႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ေဒသ အခြင့္အလမ္း

javascript

ဒလတံတားတည္ေဆာက္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လတြင္ ေဒသခံမ်ားက အျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တံတားတည္ေဆာက္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကို ျပသလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ကိုးရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ) တံတားတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ စတင္ျခင္းမဂၤလာအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သည့္အခ်ိန္အထိ တံတားတည္ေဆာက္ေရး စတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာ-ကိုးရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလတံတားကို ၂ဝ၂ဝ-၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုထားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒလတံတားကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ စီမံကိန္းမ်ား

ရန္ကုန္ျမစ္အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္သည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ရွိ ဒလ၊ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း စေသာေဒသမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်လ်က္ရွိသည္။

ေဒသခံမ်ားက ဒလတံတားတည္ေဆာက္ၿပီး ေဒသကို ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိေနၾကသည္ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာစိန္ျမေအးက ေျပာသည္။

အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အမ်ားအျပားသည္လည္း ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသတြင္တည္ရွိလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္စီမံကိန္းအပိုင္းသည္ ၾကည္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းေဒသ ဧရိယာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္းအပိုင္းသည္ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း စေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

''ဒလတံတားကိုလည္း မၾကာခင္မွာထိုးႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြအတြက္လည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့အဆင့္ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လစဥ္အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးေတာ့ ဒီတံတားႀကီး အျမန္ဆုံးလုပ္ႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း၊ အေနာက္ဘက္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာ စက္မႈဇုန္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ျပအသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္းက ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ေတြနဲ႔ စိမ္းလန္းတဲ့ၿမိဳ႕အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ေခတ္မီၿမိဳ႕ႀကီးေတြျဖစ္လာဖို႔ဆိုၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားတယ္'' ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ Wooree ကုမၸဏီတို႔အၾကား ဒလတံတား အဆင္းဧရိယာတြင္ စက္မႈဇုန္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ဒလတံတားတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိၿပီး ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တံတားတည္ေဆာက္လိုက္ပါက ယခုေဆာင္႐ြက္မည့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အဆိုပါလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳထားေသာ စက္မႈဇုန္အသစ္ (၁၁) ဇုန္တြင္ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။

ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ဒလ၊ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းဧရိယာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအဆင္ေျပေစမည့္ ဒလတံတား တည္ေဆာက္ေရး အေကာင္အထည္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ဒလတံတားတည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက အဆိုပါဧရိယာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား မ်က္စိက်ရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေနသည္။

ကိုရီးယား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ဒလၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ၄င္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ ေရေၾကာင္းအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အလြန္စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးထြန္းရင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေသာ္လည္း ဒလသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနျခင္း၊ ထို႔ျပင္ တံတားတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက တံတားအျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ေရးကို လိုလားေနၾကသည္။

''ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တံတားေဆာက္မယ္ၾကားေတာ့ဝမ္းသာပါတယ္။ ေဒသခံတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေစာေစာေဆာက္ေလ ေကာင္းေလေပါ့။ ေလထဲမိုးထဲမွာ ေရလမ္းခရီးတစ္ခုတည္းကို အားကိုးၿပီးသြားလာေနရတဲ့အတြက္ သားသမီးေတြကိုလႊတ္ရတာ စိတ္မခ်ဘူး။ က်န္းမာေရးအရေရာ၊ ပညာေရးအရပါ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြအေနနဲ႔ ဒီအခက္အခဲေတြကိုျမင္ၿပီး အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ တံတားေဆာက္ဖို႔ မလြတ္ကင္းတဲ့ေနရာေတြကို ဖယ္ရွားခိုင္းၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးထားၿပီးတာလည္းရွိေတာ့ တံတားကို မျဖစ္မေနေဆာက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကုန္မွာ မေဆာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္ေနဦးမွာေပါ့'' ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ အံ့ႀကီးအေနာက္ရပ္ကြက္ေန ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။

ဒလတံတားတည္ေဆာက္ေရးကို ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္တို႔အၾကား တံတားတည္ေဆာက္ေရးဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမရဘဲ တံတားတည္ေဆာက္ေရးကို ၾကန္႔ၾကာေစခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္-ဒလတံတားသည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ရန္ပုံေငြ(အီးဒီစီဖက္ဖ္)ေခ်းေငြႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရထည့္ဝင္ေငြတို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းတို႔ကို ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ဒလတံတားစီမံကိန္းကို ၂ဝ၂ဝ-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments