ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျမင့္တက္

javascript

ပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ တစ္လေက်ာ္အတြင္း က်ပ္တစ္ ေသာင္းေက်ာ္တက္လာၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ အေခါက္ေရႊတစ္ က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၄၆,၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိလာသည္။

ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊေစ်း သည္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ တစ္ က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၃၅,၀၀၀ မွ တစ္လေက်ာ္အတြင္း က်ပ္တစ္ ေသာင္းေက်ာ္ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ကမၻာ့ေရႊေစ်းက်လုိ႔ ျပည္ တြင္းေရႊေစ်းက ၉၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ မွာရွိေနတာပါ။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသာ ပုံမွန္ဆုိရင္ အခုေဒၚလာေစ်း ၁,၄၀၀ ေက်ာ္အရ ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းက ၉၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိမွာပါ’’ ဟု တိတ္စိန္ေရႊဆုိင္ပုိင္ ရွင္ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေဒၚလာေပါက္ေစ်းသည္ဇြန္္ လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပင္ပေပါက္ေစ်း ၌ အျမင့္ဆုံးတစ္ေဒၚလာ ၁,၃၂၅ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္၌ ၁,၄၂၅ က်ပ္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္လေက်ာ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၇၃ က်ပ္ျမင့္ တက္သည္။

ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာေသာ္ လည္း မုိးတြင္းကာလျဖစ္၍ ေရႊ အေရာင္းအ၀ယ္နည္းပါးေၾကာင္း ေအာင္သမာဓိေရႊဆုိင္ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာဦးေမာ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိ၌ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမေကာင္း၍ လက္၀တ္ရတနာ အပါအ၀င္ ေရႊ၀ယ္ယူမႈနည္းေနသည္ဟု ေရႊ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ဦးၿမိဳင္ကေျပာသည္။

‘‘ေရႊ၀ယ္တာမ်ားတဲ့ေတာ သူေတာင္သားေတြ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္တဲ့ကာလလည္းျဖစ္တယ္။ ပြဲ လမ္းသဘင္နည္းတဲ့ကာလျဖစ္ ေတာ့ ေရႊေစ်းက်ေပမယ့္၀ယ္သူ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္က တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁,၂၃၁ ဒသမ ၈၅ ေဒၚလာျဖင့္ေစ်း ပိတ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းတစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁,၂၉၆ ဒသမ ၉ ေဒၚလာရွိသည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းလည္း တစ္လေက်ာ္ အတြင္း တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၆၅ ေဒၚလာက်ဆင္းခဲ့သည္။

Source : 7Daydaily

Facebook comments