တစ္ေပပတ္လည္ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ပကတိ ေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားျပားကြာျခားေန

javascript

အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားအလိုက္အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြက္စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ဇူလိုင္လဆန္းက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမ တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလမွ သာထုတ္ျပန္ေၾကညာေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူယခင္ႏွစ္မ်ားထြက္ေဆာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းမ်ားသည္ မႏွစ္ကထက္စာလွ်င္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိ။ျပင္ပေပါက္ေစ်းသည္ မႏွစ္ကထက္ ပိုၿပီးက်သည္။

ႏႈန္းထားမ်ားမထြက္ခင္ျပင္ပမွ ပကတိေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလည္း အခြန္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီးၿပီ။ျပင္ပမွ ေစ်းႏႈန္းအမွန္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ သိရွိသည္။

သို႔ေသာ္ထြက္ရွိလာသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ကြာျခားေနသည့္အတြက္ မူဝါဒအရ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ထင္မိေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းဥကၠ႒မွ ေျပာၾကားသည္။

ယခုနွစ္အတြက္ တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းမ်ားထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုးေနရာမာ်းျဖစ္သည့္ ကမ႓ာေအး ဘုရားလမ္း ႏွင့္ ျပည္လမ္းမ်ားတြင္ တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ က်ပ္ေလးသိန္းအထိ အျမင့္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထုတ္္ျပန္ခဲ့သည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ၃၄ ရပ္ကြက္ ရွိေပ ၄ဝx၆ဝ ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၈ဝဝ အထိသတ္မွတ္ထားျခင္းကို ယခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းျပန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုကဲ့သို႔တစ္ေပပတ္လည္ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ပကတိ ေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားျပားကြာျခားေနျခင္းေၾကာင့္ ရာျဖတ္အခြန္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားမွာလည္း ပိုမိုအခြန္ေရွာင္လာႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားရွိေၾကာင္းအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သံုးသပ္ၾကသည္။

Source : Myanmar Builders Guide

Facebook comments