ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈစရိတ္အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မ်ား ႏွင့္ အသက္သာဆံုးၿမိဳ႕

javascript

ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈစရိတ္အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မ်ား စာရင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္က ထိပ္ဆံုးေနရာရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း သုေတသနတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟု ေခၚေဝၚၾကသည့္ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈစရိတ္ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းတြင္ဒုတိယေနရာေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အန္ဂိုလာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ လူအန္ဒါက ပထမေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ယခုႏွစ္အတြက္ အတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ မာဆာက ေနထုိင္မႈစရိတ္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕က ထိပ္ဆံုးေနရာရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အာရွတုိက္မွ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားကို ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ေကာက္ယူသည့္ေနထိုင္မႈစရိတ္ဆိုင္ရာသုေတသနမွာ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္သုေတသန ျပဳလုပ္မႈျဖစ္သည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ အိမ္ငွားရမ္းခႏွင့္ အဝတ္အစားဝယ္ယူမႈမွ အစ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ဘီယာအဆံုးစရိတ္စက မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီတြင္ အိမ္ငွားရမ္းခ၊ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး စရိတ္၊အစားအစာ၊ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑၊အဝတ္အစားမ်ားအပါအဝင္ကုန္က်စရိတ္ ၂ဝဝ နီးပါးကိုေလ့လာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ေနထိုင္မႈစရိတ္ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕မ်ား စာရင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႕သည္ ဒုတိယေနရာရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕သည္ တတိယ၊စင္ကာပူသည္ စတုတၳ၊ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕သည္ ပဥၥမ ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ေနထိုင္မႈစရိတ္အသက္သာဆံုးၿမိဳ႕မွာ ဥဇဘတ္ကစၥတန္ ႏုိင္ငံ တက္ရွ္ကန္႔ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၂ဝ၉ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Source :YCDC

Facebook comments