လယ္ေျမနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ေျမေတြကို ေျမခြန္ေျပစာအတုျပၿပီး ေရာင္းခ်မႈတခ်ိဳ႕ရွိ

javascript

လယ္ေျမနဲ႔က်ဴးေက်ာ္ေျမေတြကို ေျမခြန္ေျပစာအတုေတြနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားျပၿပီး ေရာင္းခ်တာေတြရွိေနတာေၾကာင့္ တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္ဝယ္ယူမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ေရာင္းမွားဝယ္မွား မျဖစ္ရေလေအာင္ သတိထားသင့္ပါတယ္။

လယ္ေျမနဲ႔ အျခားေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားျပ ေျမခြန္
ေျပစာအတုေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်တာေတြ ရွိေနတာပါ။ ေျမခြန္ေျပစာဆိုတာဟာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခ်ိန္က သီးႏွံအခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ စာရြက္ကို ေျပာတာပါ။ ေျပစာမွာ လယ္ေျမအမ်ိဳးအစားေတြကို ခြဲျခားေပးထားတယ္။ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အဓိကက်တဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈ သက္ေသအေထာက္အထားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့တခ်ိဳ႕က အတုလုပ္ၿပီး ေရာင္းေနၾကတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကို စစ္ေဆးၿပီးမွ ဝယ္သင့္တယ္။

ဥပမာ လန(၃၉)ဆို စိုက္ပ်ိဳးေျမလုပ္ဖို႔ ခ်ထားေပးတာ၊ တခ်ိဳ႕ေျမေတြက ဆီဆိုင္အတြက္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္စတဲ့ သူ႕ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔သူ ခ်ေပးထားတာေတြ ရွိတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ ခ်ထားေပးတဲ့ ဂရန္တစ္ခုရဲ႕တန္ဖိုးက (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ကြာတယ္။ ဒါေတြကို သိထားမွ ေရာင္းမွားဝယ္မွား
မျဖစ္မွာ ျဖစ္တယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments