ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီ ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးခဲ့

javascript

ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ မွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုတို႔ကို ဇြန္ ၁၈ ရက္က ထပ္ မံခြင့္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေလးခု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၄ ခု၊ စုစု ေပါင္း ၁၈ ခု ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မတီမွ သိရသည္။

ယခုခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာHua Meng Myanmar Co;Ltd မွ ကန္ႀကီး ေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ မည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈၁၁၄ သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ iGreen Development Enginerring Group Co;Ltd မွ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို ျမန္မာေငြက်ပ္ ၂၀၇၆ သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။

""ေငြေဆာင္က ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းကို အမွတ္(၃)ရပ္ ကြက္မွာ ဝယ္ယူထားၿပီးျဖစ္တဲ့ေျမ ၃၅ ဧကေပၚမွာ တည္ေဆာက္မွာ ပါ။ အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္လည္း က် ထားၿပီးသားပါ။ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈလည္းမရွိပါဘူး။ ဧက ၂၀ ေပၚမွာ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္မယ္။ က်န္တဲ့ ၁၅ ဧက ေပၚမွာ လမ္း၊ ကားပါကင္Public Area ေရသိုေလွာင္ကန္နဲ႔ မီးသတ္ စခန္းေတြတည္ေဆာက္သြားမွာပါ။ ကန္ႀကီးေထာင့္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ကိုေတာ့ ေျမငွားရမ္းခယူၿပီး ေျမ ခုနစ္ဧကခန္႔ေပၚမွာ စက္႐ံုတည္ ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တယ္""ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုး ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကန္ႀကီးေထာင့္အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြား ပါက လုပ္သားအင္အား ၉၂၀ ခန္႔ ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေဆာင္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ယခု မွ လုပ္ငန္းစတင္ရမည္ျဖစ္
၍ လုပ္သားအနည္းငယ္သာခန္႔ထား ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း
ေဒသႀကီးအတြင္း အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လြယ္ကူလ်င္ ျမန္စြာ လုပ္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခား သားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာငါးသန္းေအာက္
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈအတြက္ က်ပ္သန္း ၆၀ဝ၀ ေအာက္ကို တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳ၍ရ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

Source : Democracytoday

Facebook comments