ျ့့ပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမငွားဂရန္မ်ား နည္းမွန္ လမ္းမွန္ရရွိေရးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

javascript

ျပည္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေျမငွားဂရန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိက ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အစရွိသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘက္ ေပါင္းစံုမွ အစြမ္းကုန္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိ ေနေသးေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လည္း ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးစိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမငွားဂရန္မ်ား နည္းမွန္ လမ္းမွန္ရ႐ွိေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိသူတို႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ၿမိဳ႕ ေျမငွား ဂရန္ရရွိသူ ျပည္သူ ၇၂ ဦး၏လက္ဝယ္သို႔ ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္မ်ားေပး အပ္ခဲ့ရာ ေျမငွားဂရန္ရရွိသူ ျပည္သူ ဦးျမစန္းက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ကယား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ ေဖာင္း႐ႈိ၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဝ၊ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးဦးလွမ်ဳိးေဆြ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္၊ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာန ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၃ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : The Mirror

Facebook comments