ေျမယာႏွစ္ရွည္မငွားႏိုင္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ခက္ခဲ

javascript
အစိုးရေျမမ်ားမွအပ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကြက္မ်ားမွာ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ခက္ခဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေျမျပႆနာ ေျပလည္ေစေရးအတြက္ အစိုးရက စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

“တခ်ိဳ႕ဆို ေျမက ငါးႏွစ္ငွားတယ္။ ငါးႏွစ္ျပည့္ေတာ့ ေျမေဈး အေျပာင္းအလဲ ထပ္လုပ္၊ ညႇိမရေတာ့ ေျပာင္းရေ႐ႊ႕ရတာေတြရွိတယ္။ ႏွစ္ငါးဆယ္ ေျမငွားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ဝင္မလာတာ။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ ဝင္လာဖို႔အတြက္ အစိုးရက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စက္မႈဇုန္ေထာင္မယ့္သူေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚသြားမွာ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အႀကီးစားေတြဝင္လာရင္ ႏိုင္ငံ့ GDP က ေတာ္ေတာ္ေလး တက္လာလိမ့္မယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား အားလံုးေပါင္းမွ ဝင္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ ဘီလီယံရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မူ စက္မႈဇုန္တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံနီးပါး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိက ရွင္းျပသည္။

လတ္တေလာ၌ ရန္ကုန္ရွိ စည္ပင္သာယာပိုင္ေျမမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ ေျမငွားရမ္းႏႈန္းမွာ တစ္စတုရန္းမီတာကို ငါးေဒၚလာမွ အမ်ားဆံုး ၁၃ ေဒၚလာအထိရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္မူ တစ္စတုရန္းမီတာကို ၃၅ ေဒၚလာမွ ၄၀ ေဒၚလာအထိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္စည္ပင္သာယာနယ္ နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ေမလအတြင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၏ စက္မႈအခ်က္အခ်ာက်သည့္ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေ႐ႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္တို႔တြင္ ေျမကြက္လပ္မ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းေျမမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ကာ ေျမေဈးကစားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရက ျပန္သိမ္းမည္ဟု ေျပာၾကားလာေသာေၾကာင့္ ေျမငွားျခင္းမ်ား၊ ၿခံခတ္ၿပီး ဂိုေဒါင္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဖုန္းစက္႐ံုေတြ၊ ကားထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ံုေတြ မလာတာ အဲဒီေျမကိစၥလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ေရာေပါ့။ ေႏြရာသီဆိုရင္ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ကိုယ့္မီးစက္နဲ႔ကိုယ္ လည္ေနရတယ္။ ေျမဆိုလည္း အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ေနရာကို မငွားဘူး။ အခုဆို သီလဝါ ေပၚလာေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေကာင္းသြားတယ္။ သူ႔ဆီမွာ ႏွစ္ ၃၀၊ ႏွစ္ ၅၀ ေျမငွားလို႔ရတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

Source: The Voice

Facebook comments