၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းဝယ္ယူႏႈန္းျမင့္တက္လာ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုမီနီယမ္တိုက္ခန္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ထပ္မံထြက္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားကာေရာင္းအားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ကေနဒါ အေျခဆိုက္ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Colliers International(Myanmar)၏၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလပတ္ေစ်းကြက္အစီရင္ခံစာ တြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္သံုးလအတြင္း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းသစ္အနည္းငယ္သာထြက္ရွိေသာ္လည္း ဝယ္ယူမႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ယံုၾကည္မႈ အထုိက္အေလ်ာက္ တိုးတက္ေစခဲ့သည္။

ေစ်းႏႈန္းသင့္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ကာ ကားပါကင္ ေနရာအခက္အခဲမရွိေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားဝယ္လိုအားေကာင္းလာသည္။

ယခင္သံုးလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂ဝ၁၈ ပထမသံုးလပတ္တြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းသစ္သံုးရာခိုင္ႏႈန္းထြက္ရွိခဲ့ၿပီး အခန္းဝယ္ယူမႈတြင္ယခင္သံုးလကထက္ ၂ဒသမ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္းေစ်းႏႈန္းမွာမူ အက်ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္က်ဆင္းမႈရွိေနေသာ္လည္း ေဆာက္လက္စ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ တိုက္ခန္းသစ္ ၁ဝ၃ဝဝ ဝန္းက်င္ထြက္ရွိမည္ေမွ်ာ္မွန္းထားကာစီမံကိန္း ၃၈ ခုမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးမည္ ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္ကားပါကင္အခက္အခဲကိုလည္း တည္ေဆာက္သူမ်ားေျဖရွင္းမွ သာဝယ္လိုအားတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၂၁ဝဝ ခန္႔ထြက္ရွိလာမည္ ဟု Colliers မွ ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းေႏွာင့္ေႏွးမႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တြင္အခန္းေပါင္း ၁၆ဝဝ ဝန္းက်င္၊၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၉ဝဝ ဝန္းက်င္သာ အသစ္ထြက္ေပၚႏုိင္ခဲ့သည္။

Colliers ၏တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားအနက္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊အလယ္အလတ္ထက္အဆင့္ျမင့္အဆင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အရည္အေသြးျမင့္အဆင့္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ဇိမ္ခံအရည္အေသြးအဆင့္ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Source : Daily Eleven

Facebook comments