ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ျပည္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းမည္

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ရပ္ဆိုင္းမႈေတြရွိေနျပီး ရန္ကုန္နဲ႕ နယ္မွာရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျပိဳကြဲသြားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း ( MCEA ) က သိရပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဟာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကစျပီး က်ဆင္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွာ တျဖည္းျဖည္းက် ၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ေနွးေကြးသြား ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ေတြ ေအးစက္သြား ၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္မွာဆုိရင္ တခ်ို႕ေတြ ရပ္တန္႕သြားတာေတြရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠဠ ဦးရွိန္ဝင္းက ‘ ၂၀၁၆ အစိုးရသစ္အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘတ္ဂ်က္မရွိတဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး က်ဆင္းပါတယ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ အျမဲစဥ္ဆက္လုပ္ႏိုင္မွ ရပ္တည္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္ ၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အားေပးမႈနည္းခဲ့တယ္ ’ လို႕ ေျပာပါတယ္ ။

ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ နွစ္မ်ိဳးရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြ ၊ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေဈးကြက္ စီးပြားေရးပိုင္းနွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ‘ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ စီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘတ္ဂ်က္ေတြအမ်ားၾကီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ပုဂၢလိကက႑မွာ မလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြေရာ ၊ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအခန္းက႑ေတြေရာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွ ေဈးကြက္စီးပြားေရးက႑ တိုးတက္မွာျဖစ္ပါတယ္ ‘ လို႕ ေျပာပါတယ္။

ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိကအေနနဲ႕ ဝင္ေငြခြန္ေတြ ေရာ ၊ ဘဏ္ အတိုးႏႈန္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္ ။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အေရာင္းအဝယ္မေကာင္းတာက ေရာင္းရတဲ့ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းေတြက ရရွိထားတဲ့ အျမတ္အစြန္းအေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ ဝင္ေငြခြန္ ( ေရာင္းခြန္ )နဲ႕ အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္း ဝယ္ယူမႈအေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ ဝင္ေငြခြန္ ( ဝယ္ခြန္ ) ႏႈန္းထားေတြနဲ႕ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ေတြ ခိုင္မာမႈမရွိေသးတာေၾကာင့္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက
ေျပာပါတယ္ ။

‘ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တိုးတက္လာဖို႕အတြက္ ဆိုရင္ ဝင္ေငြခြန္ေတြရယ္ ၊ ျပီးေတာ့အတိုးႏႈန္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လက္ရွိ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက က်သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး MCEA က ၾကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ' လို႕ MCEA နာယက က ေျပာပါတယ္ ။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ျပန္လည္တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ဖို႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ( MCEA )အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြအမ်ားၾကီးေတြ႕ျပီး ၾကိဳးစားကာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာဖို႕ ၾကိဳးပမ္းမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

Source : The Modern

Facebook comments