အခြန္စိစစ္ရန္ မႏၲေလးစည္ပင္နယ္နိမိတ္ရွိ ေနအိမ္မ်ားစာရင္း ျပန္လည္ေကာက္ယူေန

javascript

အခြန္စံႏႈန္းျပည့္မီစြာေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေနအိမ္ စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေကာက္ယူေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ 
ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္း၌ရွိသည့္ ထရံကာ၊ သြပ္မိုးမ်ားအစား
ေျမျပင္၌ နံကပ္၊ RC ၂ ထပ္၊ ၃ ထပ္ျဖစ္ေနမႈမ်ား အမ်ားဆုံးေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စာရင္းမ်ားကို မီနီဘတ္ဂ်က္ ၆ လတာ ကာလအတြင္း အၿပီးေကာက္ခံသြားမည္ဟု သိရသည္။

“အမ်ားဆုံးေတြ႕ေနရတာက စာရင္းမွာက ထရံကာကေန လက္ရွိေျမျပင္မွာေတာ့ နံကပ္၊ RC ၂ ထပ္၊ ၃ ထပ္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ေတြက မ်ားပါတယ္၊ အေဆာက္အအုံေတြအေနနဲ႔ သူ႔အမ်ိဳးအစားနဲ႔သူ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားေတြ ရွိပါတယ္၊ အဲဒီမွာ ေျမျပင္ မွာ ေကာက္ခံေနေတြက ထရံကာေဈးႏႈန္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေျမျပင္မွာရွိေနတဲ့ အေဆာက္အအုံအတိုင္း အခြန္ေဆာင္ လာေအာင္ တည့္မတ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

၎က “ဟိုတယ္ေတြကို အရင္ဆုံး လိုက္လံစစ္ေဆးေပးေနပါတယ္၊ ၿပီးစီးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေဈးႏႈန္းမကိုက္တဲ့ ဟိုတယ္ေတြကို စစ္ေဆးေနၿပီ၊ ဟိုတယ္ေတြၿပီးရင္ အိမ္ခြန္ေဈးႏႈန္း မကိုက္တာေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမယ္၊ ပုံေသသတ္မွတ္ခ်က္ ကေတာ့ လမ္က်ဥ္း၊ လမ္းက်ယ္၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းမႀကီးဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားပါတယ္၊ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုကလည္း လက္ခံလိုက္နာၾကပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ေျပာင္းလဲ ေဆာက္လုပ္ ထားၾကၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ ယခင္ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္ျခင္း မျပဳမီက ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ေနၾကသည့္အတြက္ အခြန္မ်ားဆုံးရႈံးမႈ ရွိေနသျဖင့္ အခြန္စံႏႈန္းျပည့္မီစြာေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ရဲ႕အေနအထားနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးကြဲလြဲမႈမရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ေတာ့ရွိပါတယ္၊ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ အေဆာက္အအုံအလိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံႏိုင္ဖို႔ အတြက္လုပ္တာပါ၊ အဲဒီလို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရင္ အေရးယူမႈအေနနဲ႔ေတာ့ လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးမရွိပါဘူး၊ ေျမျပင္မွာရွိေနတဲ့အတိုင္း သတ္မွတ္အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ကိုသာ ရွင္းျပၿပီး စည္း႐ုံးေျပာဆိုပါတယ္”ဟု ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စည္ပင္နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ား အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ေျခာက္လလွ်င္ တႀကိမ္ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္ရာ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕သည္ ျပင္ဆင္၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာက္အအုံမ်ားေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍ ေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိေသေဘာဆႏၵျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မူလပိုင္ရွင္ထံမွတဆင့္ ျပန္လည္ဝယ္ယူ၍ အိမ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္ၾကေသာ္လည္း အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳလုပ္ၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း အခြန္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ ဆုံးရႈံးလ်က္ရွိသည္။

“ေလာေလာဆယ္အေျခအေနက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံမ်ားဆီကေန စာရင္းရွိနဲ႔ ေျမျမင္ ကိုက္ညီမႈ မရွိတာေတြကို ေကာက္ေနပါၿပီ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခြန္စံႏႈန္းအတိုင္း ေကာက္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္က ေျမျပင္ေနအိမ္စာရင္းအမွန္ ရဖို႔လိုပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးၿပီးစီးေအာင္ ေကာက္ခံသြားမွာပါ၊ 
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး သာယာလွပဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းမွသာ ျဖစ္လာမွာပါ”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားအား အိမ္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အခြန္ဌာနမွ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအခြန္မ်ားကိုေကာက္ခံရသည့္ ဝန္ထမ္းအားနည္းျခင္း ႏွင့္အတူ စည္းၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္ထားသည့္အတိုင္း အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အလြန္နည္းပါးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေနအိမ္မ်ားကို နံကပ္အိမ္၊ အာရ္စီတိုက္စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္၊ လမ္းက်ဥ္း၊ လမ္းက်ယ္၊ လမ္းမႀကီးစသည္ျဖင့္ ေနရာအလိုက္အခြန္ႏႈန္ထားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားၿပီး စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုအတြင္း၌ နံကပ္အိမ္မွ အာရ္စီတိုက္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေဆာက္ လုပ္ထားေသာ္လည္း စည္ပင္သို႔အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ နံကပ္အိမ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အတိုင္းသာ ေပးေဆာင္ေနသည့္အိမ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေနသျဖင့္ အခြန္ေငြ သိန္းေပါင္းတေထာင္ခန႔္ ႏွစ္စဥ္ ဆုံးရႈံးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source : irrawaddy

Facebook comments