အိုးအိမ္ဦးစီးေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေျမမ်ား ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရေအာက္သို႔ ယခုႏွစ္ကုန္ အၿပီးလဲႊေျပာင္းမည္

javascript
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေျမမ်ား၊ တုိက္ခန္းတဲြမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အစိုးရေျမမ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္ ေနာက္ဆုံးထား၍ တုိင္အစိုးရထံ အားလုံးလဲႊေျပာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေစ်းမ်ား၊ အိမ္ရာ မ်ားႏွင့္ ဧရိယာမ်ားကုိ တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဂၤလာ ေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၏ ေမးခြန္းကို တုိင္းအစိုးရ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အထက္ပါ ဌာနလက္ရွိ စီမံ ခန္႔ခဲြေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား လုံးကို ထိေရာက္စြာ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္း သိမ္းႏုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရသို႔ လဲႊေျပာင္းရန္စီမံခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ၌ တုိင္းအစိုးရစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးက အိမ္ရာအေရာင္းႏွင့္ အငွားမ်ား တြင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အားနည္းခ်က္ မ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ျပတ္လပ္မႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား စသည္တုိ႔ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕ျပဥပဓိ႐ုပ္အားေကာင္းမႈ က်ဆင္းေနသည္ ဟု ဆုိသည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လုံးခ်င္းအိမ္ရာ ႏွင့္ အိမ္ရာအခ်ဳိ႕ကို ၂၀၁၇ မတ္လ ၈ ရက္၌ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

‘‘လဲႊေျပာင္းေပးရမွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ေျမရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္’’ ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

အိမ္ရာမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဥပဓိ႐ုပ္ ပိုမိုေကာင္း မြန္ေစရန္ ဥပေဒစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပဳစုျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ထိုဥပေဒကို Apartment Lawအျဖစ္ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုေရး အ ေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းၿပီး သုေတသနျပဳေနေၾကာင္း ၎ ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပည္ေတာ္သာ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ လမ္းသစ္ရိပ္သာ အိမ္ရာမ်ား အပါအ၀င္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျခာက္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးဌာန က စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းရန္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ထံသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

Source : 7Daydaily

Facebook comments