ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈစံခ်ိန္တင္ တုိးပြားလာေန

javascript

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရခုိင္ကိစၥလုိမ်ဳိး အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္ထားေသာ္ျငားလည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၎တို႔ရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရခိုင္ကိစၥေၾကာင့္ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္တို႔ဘက္က ေရွာင္ခြာမႈေတြ ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြကေတာ့ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနလ်က္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လက ကုန္ဆံုးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္မွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကို ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဆီကေနလာတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ပမာဏဟာ စံခ်ိန္တင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇ ဘီလီယံထိ ရွိလာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယင္း ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြထဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခား လုပ္ငန္းခြဲေတြကေနတဆင့္ ၀င္ေရာက္မႈေတြပါ ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အဆိုပါဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ဂ်ပန္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆံုးရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူေတြထဲက တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ယခင္ စံခ်ိန္မွတ္တမ္းကေတာ့ ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၂ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ ဂ်ပန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြအနက္က ထက္၀က္သာသာေလာက္က အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းထဲကို ၀င္ေရာက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႔ Fujita နဲ႔ Tokyo Tatemono တို႔က ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး စတုရန္းမီတာ၁၆,၀၀၀ ေပၚမွာ စီးပြားျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source : SFJ Strategy First Journal

Facebook comments