ရမ္းၿဗဲတြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript

လူဦးေရမ်ားျပားလာ သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ တြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။အဆိုပါစီမံကိန္းကို ရမ္းၿဗဲ ၿမိဳ႕မအားကစားကြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံ ကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာခန္႔က စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စုိက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဆိုတာ ထက္ က်ပ္တည္းတဲ့ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေဆာက္အအံုေတြအတြက္ ေန ရာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆး ႐ံု၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာေတြကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါမယ္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကို စတင္ေဖာက္ လုပ္ေနပါၿပီ’’ ဟု ဦးေက်ာ္လြင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးစီးမည့္ ကာလကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးဘဲ တျဖည္းျဖည္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လယ္ေျမဧကေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ကို တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားထံက ဝယ္ယူ ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အ အံုမ်ား တည္ေဆာက္၍ ပိုလွ်ံ ေျမမ်ားကို လယ္ေျမေရာင္းခ်သူမ်ားအား ဦးစားေပးျပန္လည္ ေရာင္းခ်မည္ဟု ဦးေက်ာ္လြင္ ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရမ္းၿဗဲ ၿမိဳ႕သည္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ လယ္ ယာႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ ကိုင္သည္။

Source ; 7 Day

Facebook comments