စက္မႈဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းတြင္ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

javascript
cမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မႏၲေလး-ၿမိဳ႕သာ စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္၍ ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္ 
လည္ပတ္ေနသည့္ စက္႐ုံေပါင္း ရွစ္ခုရွိကာ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၉ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း မႏၲေလး-ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

''တည္ေဆာက္ဆဲနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္႐ုံေပါင္း ခုနစ္ခုရွိပါတယ္၊ ဒီဇန္နဝါရီ၁၆ ရက္မွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြစတင္လုပ္ေဆာင္တဲ့ မႏၲေလး-ေပါင္ဆန္း-ၿမိဳ႕သာစက္႐ုံစီမံကိန္းနဲ႔ဆိုရင္ စီမံကိန္းကုမၸဏီေပါင္း ရွစ္ခုရွိသြားပါၿပီ၊ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေျမဧက ၂ဝ ေလာက္ယူထားၿပီး ဒီဇုိင္းဆြဲေနတဲ့ တျခားစက္႐ုံ ႏွစ္႐ံု၊ သံုး႐ုံရွိပါတယ္၊ အဲ့ဒီစက္႐ုံေတြက ေမာ္ေတာ္ကား တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ မတ္၊ ဧၿပီေလာက္မွာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစတင္မွာပါ၊ ေနာက္တစ္ခုက အမိႈက္ကေနျပန္ထုတ္မယ့္ စက္႐ုံေတြပါပဲ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလာၿပီးလုပ္မွာပါ၊ ဒီဇိုင္းဆြဲေနတဲ့အဆင့္ရွိေနပါၿပီ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၄င္းစက္မႈဥယ်ာဥ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္စက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ တိရစၧာန္ အစာစပ္စက္႐ုံမ်ား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဖက္စပ္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကြန္ကရစ္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ဘီစကြတ္စက္႐ုံ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ျပည္တြင္း ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အထပ္သားထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံစသည္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ယခုဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပါင္ဆန္းျပည္နယ္ခြဲမွ လာေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ စက္႐ုံစီမံကိန္းတြင္ ဦးထုပ္စက္႐ုံ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေသတၱာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလး-ၿမိဳ႕သာ စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း
တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ေက်ာ္
ရွိသည့္အနက္ မႏၲေလး-ေပါင္ဆန္း-ၿမိဳ႕သာ ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၉ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၄င္းေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ဧရိယာမွာ ဧက ၃၁၃ ဒသမ ၇၅ က်ယ္ဝန္းၿပီး ပထမလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ ဧက ၅ဝ ေပၚတြင္ စက္႐ုံမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : The Mirror

Facebook comments