ပင္လယ္မ်က္ႏွာမူ ကြန္ဒို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္မည္

javascript

ပင္လယ္ကို မ်က္ႏွာမူထားၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေဈး၊ ကမ္းနားပန္းၿခံေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ Sea View ကြန္ဒို အထပ္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ အခုလအတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္လုိ႔ Myanmar Builders Gried က သိရပါတယ္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း sea view ကြန္ဒို စီမံကိန္းမွာ အဆင့္ျမင့္လူေနအိမ္ တုိက္ခန္းေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထမဆံုး မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံု ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဒို အေဆာက္အအံုကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာနဲ႔ Phase One ျဖစ္တဲ႔ အေဆာက္အအံုေလးလံုး ၂၂ ထပ္၊ ၂၈ ထပ္ ပါဝင္တဲ႔ ေလးလံုးကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္မွာပါ။

အျမင့္ဆံုး ၃၂ ထပ္အထိ ပါဝင္မယ့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ယန္စီျမစ္ အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၂ ထပ္ကေန ၃၂ ထပ္ အထိပါဝင္ပါမယ့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၁၂ လံုး ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး EIA, SIA (ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုရာ အသိေပးျခင္း)ကို ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး မၾကာမီ လုပ္ငန္း စတင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ကြန္ဒို တည္ေဆာက္မယ့္ေနရာကို စုေပါင္းေျမအျဖစ္ ေျပာင္းရမွာပါ။ စာရြက္စာတမ္း စံုလင္ေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္တင္ျပမွာျဖစ္ၿပီး သည္လထဲမွာ ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ယူဆထားပါတယ္။

ေခာတ္မီဆန္းသစ္တဲ႔ နည္းပညာေတြ၊ ေရကူးကန္၊ ကစားကြင္းနဲ႔ လံုၿခံဳေရးစနစ္ေတြေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုၾကားမွာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနတဲ႔ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး စတင္ေဆာက္လုပ္မယ့္ ယခုလမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေဆာက္အအံုေလးလံုးကို အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source : The kumudra

Facebook comments