ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမွ အခန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းမည္

javascript

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမွ အခန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဇနအပိုင္း ၁ ႏွင့္ ၂ မွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားမွာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင့္ေရာင္းခ်ရန္ ရွိေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေငြျပည့္မီသူမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား
သည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ အပိုင္း ၁ မွာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းေတြကို ဌာနကအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကလည္း ေရာင္းခ်ဖို႔ ေၾကညာေပးမယ္။ စက္တင္ဘာလက မဲႏိႈက္ေပးတာမွာ ဝယ္ယူခြင့္ရေပမယ့္ အခန္းေနရာ ေျမညီထပ္မရလို႔ မဝယ္တဲ့သူေတြက အခန္းေနရာကို မႀကိဳက္ေသးရင္ ႀကိဳက္တဲ့အထိ ေစာင့္လို႔ရတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယုဇနအိမ္ရာ စီမံကိန္းအပိုင္း ၁ တြင္ ၈ ခန္းတြဲ ၄ ထပ္၊ ၆ ခန္းတြဲ ၄ ထပ္မွ အိမ္ခန္းေပါင္း ၈၆၄ ခန္း၊ အပိုင္း ၂ တြင္ ၈ ခန္းတြဲ ၄ ထပ္ ၂၈ လံုး၊ ၆ ခန္းတြဲ ၄ ထပ္ ၁၂ လံုးမွ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၁၅၂ ခန္း ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး အခန္းတန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မီသူမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လိႈင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမွ အခန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ မဲႏိႈက္ေပးျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အခန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မဲႏိႈက္ေပးမည့္ရက္ကို ယခုလတြင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဇနအပိုင္း(၁)၊ (၂) တို႔အျပင္ ကေနာင္အိမ္ရာတို႔မွ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေငြစုေဆာင္းထားရွိၿပီး ယင္းဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ၁၀ ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူခြင့္ျပဳသြားမည္
ျဖစ္သည္။

Source : The Voice

Facebook comments