တိုက္ခန္းဝယ္သူေတြပါ အာမခံခ်က္ရွိေစမယ့္ တိုက္ခန္းအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ ထြက္ရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေန

javascript

အိမ္ၿခံေျမက႑မွာ တိုက္ခန္း၊ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒထြက္ရွိဖို႔လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ တိုက္ခန္း၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ  ဥပေဒထြက္ရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာပါတယ္။ 

အိမ္ရာက႑ ေဆာင္ရြက္တဲ့ တည္ေထာင္သူ၊ တည္ေဆာက္သူေတြအျပင္ေနထိုင္သူေတြအတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲသည္ ဥပေဒသာထြက္လာရင္တည္ေဆာက္သူေတြအတြက္ေရာ ေနထိုင္သူေတြအတြက္ပါအက်ိဳးရွိၿပီး အိမ္ရာက႑မွာမ်ားစြာအေထာက္အပံ့ရလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ပါ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြရရွိလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ဥပေဒရဲ႕ မူၾကမ္းကို ျမန္မာႏိုုင္ငံလိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္းကျပဳစုၿပီး ဌာနကိုတင္ျပတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လဲ လိုအပ္ေနတဲ့တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒၾကမ္းဟာ လိုအပ္ေနတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္သြားမွာပါလို႔ ဦးမင္းထိန္က ေျပာပါတယ္။ အဲသည္ ဥပေဒသာထြက္လာရင္ အိမ္ရာက႑နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြေပၚထြက္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဥပေဒမထြက္ခင္မွာဆိုရင္ လက္ရွိတိုက္ခန္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲေတြရွိေနပါတယ္။ အဲသည္အခက္အခဲကေတာ့ အိမ္ရာတည္ ေဆာက္သူေတြက ေျမပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္တာေတြရွိၿပီးေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈအာမခံခ်က္မခိုင္မာတာေတြေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပေဒ ထြက္လာရင္ေနထိုင္သူေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ရလာမယ္။ အာမခံခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ဘဏ္စနစ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြားႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အဲသည္လို တိုက္ခန္းအိမ္ရာဥပေဒ၊ Apartment Law ဟာ အာမခံခ်က္ကို ပိုခိုင္မာလာႏိုင္ၿပီးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ ေရာင္းခ်သူ၊ ေနထိုင္ သူေတြေရာပိုၿပီးစိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တဲ့အခါ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစမယ့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္မႈကို ေျမပိုင္ရွင္ေတြကသာပိုင္ေနၿပီး တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူေတြက အေပ်ာက္စနစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔သာပိုင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားပိုၿပီး ခိုင္မာလာဖို႔ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုေရးဆြဲေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တိုက္ခန္းအိမ္ရာဆိုင္ရာအေဆာက္အအံု ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးရင္ကြန္ဒိုေတြလိုပဲ ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီး ဘဏ္ေတြမွာအေပါင္ပစၥည္းအေနနဲ႔ ေငြေခ်းယူႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

Credit: The Kumudra

Facebook comments