တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ ဂ်ပန္ နမူနာ ေဆာက္မည္

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ နမူနာယူႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ နမူနာကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ နမူနာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၃ လမ္းမႀကီး၊ ႏြယ္ေခြအနီးရွိ ေပ ၈၀၊ ေပ ၆၀ ေျမကြက္ ႏွစ္ကြက္ေပၚတြင္ ဂ်ပန္နည္းပညာ၊ ဂ်ပန္ဒီဇိုင္း၊ ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက ဂ်ပန္အစိုးရက အသင္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အခုတန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ နမူနာ Pilot-Project လုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ဒီလိုပေရာဂ်က္ေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ အဆက္အသြယ္ေတာ့ ရၿပီေပါ့။ ဂ်ပန္အစိုးရကို ဒီလိုပေရာဂ်က္ေတြ လုပ္ရန္ ကူညီဖို႔ ဆက္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ေရာင္နီ သန္းလာၿပီ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ နမူနာကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ (JMHU)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုႏွစ္ခုကို ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခန္းေလးခန္းပါ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လံုးႏွင့္ အခန္းႏွစ္ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္တိုက္တစ္လံုးတို႔ကို ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိ နမူနာ ေဆာက္ျပသည့္ အိမ္ရာၿပီးစီးပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်း ေငြစနစ္၊ ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာ ေရာင္းခ်သည့္ စနစ္မ်ားပါ ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။

Source : The Voice

Facebook comments