အက်ိဳးေဆာင္မ်ား လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္ရန္ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္္သြင္းထား

javascript

ယာယီလိုင္စင္နွင့္ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္ရန္ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အိမ္ျခေျမကိုယ္စာလွယ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္က ယခုလ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ယမန္နွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းက ဥပေဒနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္တြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမအသင္း သံုးသင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနအခ်ိဳ႕ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ာ ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုျပီး အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရန္ သင့္မသင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသို႕ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့ရာ ယခုအခါ အေခ်ာသပ္ရန္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္က ေျပာသည္။ ‘ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္းဆိုေပမဲ့ ေရာင္းသူ ၊ ဝယ္သူ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ (အက်ိဳးေဆာင္) သံုးဦးဖလွယ္ သဟဇာတျဖစ္မွ ေကာင္းမွာပါ ’ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ယမန္နွစ္က စတင္ကာအၾကိမ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထိုဥပေဒၾကမ္းအရ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခံစားခြင့္ အျပည့္အဝရရွိမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရုိက္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈဥပေဒနင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ’ ဦးတင္ေမာင္က ေျပာသည္ ။ ‘ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ မရွိဘူး ၊ ဒီဥပေဒရွိလာျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒပါခံစားခြင့္ကို အျပည့္အဝရမယ္ ။ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရုိက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမွာ ဥပေဒနဲကအညီ လုပ္လို႕ရမယ္။ေရာင္းမွားဝယ္မွား အတုအေယာင္ကိစၥေတြ ကင္းသြားမယ္ ’ ဟု ၄င္းက ေျပာသည္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အိမ္ျခံေျမအသင္းမ်ား၏ သေဘာထားတစ္ခုတည္းနွင့္ ေရးဆြဲးခဲ့ျခင္း မဟုတ္သလို အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအတြက္ ယာယီလိုင္စင္ကို သံုးနွစ္သက္တမ္း သတ္မွတ္ မွတ္ပံုတင္ေပးမည္ျဖစ္ကာ အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ သံုးလၾကိဳတင္အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သံုးနွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာသင္တန္း တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ကာ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္က ေျပာသည္။
အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ ေပၚထြက္လာပါက ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လူတန္းစာတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အိမ္ျခံေျမကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝဏၰစိုးက ယခုလ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္ ။ ‘ ဒီဥပေဒက လိုအပ္ပါတယ္ ’ ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိ၌ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္ အထက္တန္းကေန ေအာက္ေျခလူတန္းစားထိ အလႊာအသီးသီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသလို စည္းကမ္းမူေဘာင္မရွိေၾကာင္း ။ ယာယီလိုင္စင္ အျဖစ္မေန ေလွ်ာက္ျပီး လုပ္ကိုင္ရမည္ဆိုပါက ၾကံဳရာလူ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဝဏၰစိုးက ေျပာသည္။ ‘ သံုးနွစ္အတြင္းမွာ သင္တန္းလည္း တက္ကိုတက္ရမယ္ ။ပထမဆံုး အေရႊ႕အေျပာင္းမွာ အခ်ိန္ေပးထားျပီး ညင္ညင္သာသာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္ ’ ဟု၄င္က ေျပာသည္ ။ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ ထြက္ေပၚလာပါက အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက် အလုပ္လုပ္ခြင့္ရႏိုင္ေၾကာင္း ၊ လိုင္စင္နွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားသာ အက်ိဳးေဆာင္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေၾကာင္းနွင့္ လူသန္႕သြားႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္ ။ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူသည္ အက်ိဳးေဆာင္ ယာယီလိုင္စင္ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး လိုင္စင္မရွိသူကို အက်ိဳးေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ယာယီလိုင္စင္မရွိဘဲ အက်ိဳးေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ပါက တစ္နွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္နွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ‘ ေရာင္းသူ ဝယ္သူေတြဘက္က သတ္မွတ္ခ်က္ပ်က္ကြက္ရင္လည္း အလားတူျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ပါပါတယ္ ။အခုက ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို တင္မယ္အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္ ။အက်ိဳးေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ အၾကံျပဳလိုတာေတြရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အသင္းကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ’ ဟု ဦးတင္ေမာင္က ေျပာသည္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments