ျပည္တြင္းဘဏ္အသစ္ငါးခု ထပ္မံဖြင့္ခြင့္ျပဳမည္

javascript

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ျပည္တြင္းဘဏ္အသစ္ငါးခုကို ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္အား ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။ ယခုထပ္မံခြင့္ျပဳမည့္ ဘဏ္ငါးခုသည္ ဘဏ္ဖြင့္ခြင့္ရရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္တြင္ သမၼတ႐ုံးက ဗဟိုဘဏ္သို႔ ဘဏ္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားစာ ေရာက္လာေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ‘‘ဘဏ္အသစ္ဆိုတာထက္ ဟိုးကတည္းက Process (ဘဏ္ဖြင့္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈ)လုပ္ေနတဲ့ ဘဏ္ေတြပါ။ ဘဏ္ေတြဖြင့္တာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တစ္နည္းတစ္ဖံုေတာ့ အေထာက္အကူျပဳလာမယ္’’ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာ သည္။ အသစ္ခြင့္ျပဳမည့္ ဘဏ္ မ်ားမွာ Myanmar Tourism Bank (ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘဏ္)၊ Mineral Development Bank (သတၱဳလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္)၊ Glory Farmer Develo-pment Bank (ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဘဏ္)၊ Mandalay Farmer Development Bank (မႏၲေလးလယ္သမားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဘဏ္)ႏွင့္ Shwe Nann Saw Bank (ေရႊနန္းေစာ ဘဏ္)တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘဏ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္တြင္သမၼတ႐ုံးကခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့ေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။ ခရီးသြားက႑တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ ျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ‘‘႐ုံးခ်ဳပ္ကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ေပါ့။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ မႏၲေလးမွာ ဘဏ္ခြဲဖြင့္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပည္တြင္းက ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ေခ်းေငြရ ေအာင္ လုပ္ေပးသြားမယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါဘဏ္မ်ားဖြင့္လွစ္ ရန္ ဘဏ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀ ျဖင့္ မတည္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္ ၂၄ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ၁၃ခုရွိသည္။

Source : 7Daydaily

Facebook comments