ျပင္ဦးလြင္အနီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တင္ဒါေခၚမည္

javascript

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အနီး ေျမဧက ၁ဝ,ဝဝဝ ေပၚတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ က်ဴးေက်ာ္မွုမ်ားရွင္းလင္း ၿပီးေနာက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နိုင္ငံတကာစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မွုမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေပးရန္၊ လုံျခဳံေရးကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

'' ဘယ္ဧရိယာမွာ ဘာေတြလုပ္မယ္။ အဲဒီ မွာ သူတို႔လိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု က စဥ္းစားၿပီး တင္ဒါေခၚမယ္။ ေခၚတဲ့အခါ ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ အရင္မေျပာဘဲ သူတို႔ ဘက္က ဘာလုပ္ေပးမလဲဆိုတဲ့ စိတ္ဝင္စားမွု ကို တင္ျပရမယ္။ သူ႔ဘာသာသူ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ ၿပီး သူ႔ဘာသာ Operation ေပါ့။ စီမံကိန္းက တိုင္းအစိုးရနဲ႔ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဘူး။ က်ဴးေတြရွင္းလင္းဖို႔ လုံျခဳံေရးကိစၥနဲ႔ အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ပါ ''ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments