ဒကိၡဏသီရိ အေသးစား အလတ္စား စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ ဝယ္လိုအားတက္

javascript

ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏသီရိ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈဇုန္မွာေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လာေရာက္ေမးျမန္း ဝယ္ယူမႈ ျမင့္တက္ေန တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“တစ္ကြက္ကို ႏွစ္ဧကေက်ာ္ရွိတယ္၊ တစ္ဧကႏႈန္းထားကို infrastructure ေၾကးအပါအဝင္ က်ပ္သိန္း ၈၂၀ ေလာက္ နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္တယ္˘လို႔ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးမင္းသူက ေျပာပါ တယ္။

အခုက အကြက္ ၁၀ဝ ေဖာ္ထားတယ္။ ၅၄ ကြက္ကို စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြထံ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကို ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ စည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ထားၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္ စီက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဦးမင္းသူက ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒကိၡဏ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစက္မႈ ဇုန္မွာ ေရာင္းခ်ရန္က်န္ရွိေနတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ က ေၾကညာထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေျမကြက္ေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ ေမး ျမန္းႏိုင္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source: The Kumudra

Facebook comments