ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ ၂၀၁၈ အတြင္း ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိ

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ျခံေျမကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ မႏ ၱလးၿမိဳ႕မွာ သည္ေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္) ျပဳလုပ္တဲ့ “ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ၿခံေျမကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းပါ ဝင္ ေဆြးေႏြးျပဳစုခဲ့တဲ့ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္း (မူၾကမ္း) ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ျခံေျမ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာတာပါ။ သူက “ဥပေဒထြက္ဖို႔အတြက္က သိပ္မၾကာႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ( ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္) ေကာ္မရွင္က မွန္းတာေတာ့ မတ္၊ ဧၿပီ ဒီအေတာအတြင္းေတာ့ ထြက္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတဲ့တစ္ခုကေတာ့ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္ေတာ့ မေက်ာ္ပါဘူး၊ သူတို႔လဲ အ တတ္ႏိုင္ဆံုး ၿပီးေအာင္ ႀကိဳး စားေနတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ (မူၾကမ္း) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကတည္း က စတင္ေရးဆြဲျပဳစုေနတာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါမူၾကမ္းအဆင့္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ လို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တင္ဖို႔ ကို ေတာ ့ ေရွ႕လထဲျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ သည္ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ တစ္အခ်က္က FDI ေလာအရ ႏိုင္ငံတကာဝင္လာရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ သူတို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ စီးပြား ေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ယံုၾကည္မႈ ပိုၿပီး အားသာတယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ေနရာမွာ လြယ္ကူလာမယ္၊ဘယ္ႏိုင္ငံကလာလာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အခါမွာ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ကင္းၿပီးေနလို႔မရတဲ့ အတြက္ အိမ္ျခံေျမဥပေဒမရွိတဲ့အခါမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဝင္ဖို႔ခက္တယ္၊ နံပါတ္ႏွစ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထု အတြင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အမွားအယြင္းေတြ ကင္းသြားမယ္၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ ခံစားခြင့္ရရွိလာမယ္လို႔ မႏ ၱ ေလးတိုင္းေဒသႀကီးအိမ္ျခံေျမ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္က ဆိုပါတယ္။ သူက“ဥပေဒနဲ႔အညီ ဝန္ေဆာင္ မႈျပဳတဲ့သူေတြမွာလဲ ရသင့္ရထိုက္ တဲ့ခံစားခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီရ မယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကလဲ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လိုင္စင္တို႔၊ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္တို႔ ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ပစ္စလက္ ခတ္လုပ္လို႔မရ ေတာ့ဘူး၊ တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ အန္ ကယ္တို႔က ဘာကို ရည္ရြယ္တာလဲဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးသြားလို႔ရွိရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈျပဳတဲ့သူေတြကို သင္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ေပးမယ္၊ သင္တန္းေတြေပးမယ္၊လက္မွတ္ေတြထုတ္ေပးမယ္၊ မြမ္းမံသင္တန္းေတြေပးမယ္၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ စံခ်ိန္ညီေအာင္ တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းသြားမယ္၊ တျခားေသာ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဝန္ေဆာင္မႈျပဳ လုပ္တဲ့သူေတြက ေအာက္မွာေရာက္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အာဆီယံလယ္ဗယ္နဲ႔ တျဖည္း ျဖည္းျမင့္ ျမင့္သြားေအာင္လုပ္ေနတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments