ေတာင္ဒဂုံမွ ေျမကြက္မ်ား အက်ေစ်းျဖင့္ အဝယ္လိုက္ေန

javascript

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမကြက္မ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနေသာ္လည္း ထိုအက်ေစ်းႏွုန္းျဖင့္ အဝယ္လိုက္ေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

''ဒီရက္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက စက္မႈဇုန္ ေလးဧက ဝယ္ယူၿပီးခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ေျမကြက္ေတြ အဝယ္လိုက္လာတာပါ'' ဟု ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ မခ်ိဳႏြယ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေျမကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ သိသိသာသာ က်ဆင္းေနၿပီးေျမကြက္ပိုင္ရွင္အမ်ားစုက အရွုံးခံ ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။
''လမ္းမတန္းေပၚက ေပ ၄ဝ၊ ေပ ၆ဝ ေျမတစ္ကြက္ကို က်ပ္သိန္း ၂၈ဝ ေလာက္ပဲ ေပါက္ေစ်းနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အရင္တုန္းက အဲဒီေျမကြက္ေတြက တစ္ကြက္ကို အနည္းဆုံး သိန္း ၄ဝဝ ေလာက္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်း ေကာင္းခဲ့ေသာအခ်ိန္က ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာ ျဖင့္ ေျမကြက္မ်ား ဝယ္ယူထားသူမ်ားပင္လၽွင္ အက်ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း မခ်ိဳႏြယ္က ေျပာသည္။

''ေျမေစ်း ထပ္မတက္နိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ယုံၾကည္ေနတာေတြ ေၾကာင့္ ေျမကြက္ကို ေစ်းကစားဖို႔ ဆက္ရင္းႏွီးမျမႇုပ္ႏွံလိုၾကေတာ့ဘဲ အက်ေစ်းနဲ႔ပဲ ေရာင္းၾကတာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ၿမိဳ႕သစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္အျပင္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္မျမင့္တက္ေစရန္ ေစ်းႏႈန္းထိန္းမည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ေျမကြက္ေစ်းမ်ား မျမင့္တက္လာနိုင္ဟု အိမ္ၿခံေၿမ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားက ယုံၾကည္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ သစၥာေျမအိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မသူဇာေမက ေျပာသည္။

''အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုသူအမ်ားစုက ေျမေစ်းက အတက္ဘက္ထက္ အက်ဘက္ကိုပဲ ဦးတည္ေနတယ္လို႔ ယုံၾကည္ေနၾကတယ္။ အက်ဘက္ပဲ ဦးတည္မယ္လို႔ ေတြးေနၾကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံဖို႔ ဝယ္ယူသူမရွိၾကဘဲ ေနထိုင္ဖို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ပဲ ေျမကြက္ေတြကို ဝယ္ယူလာၾကတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ေျမကြက္မ်ား ေစ်းႏွုန္းက်ဆင္းၿပီး ေနထိုင္ရန္ ဝယ္ယူလိုသူမ်ား ရွိေၾကာင္း မခ်ိဳႏြယ္က ေျပာသည္။

''အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွာ ေပ ၄ဝ၊ ေပ ၆ဝ ေျမတစ္ကြက္ကို အရင္က သိန္း ၅ဝဝ ေလာက္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ေပမဲ့ အခု သိန္း ၃၅ဝ ေလာက္ပဲ ေစ်းရွိေတာ့တယ္။ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ အရင္က သိန္း ၈ဝဝ ေလာက္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့တဲ့ ေပ ၄ဝ x ေပ ၆ဝ ေျမတစ္ကြက္ကို အခု သိန္း ၄၅ဝ ေလာက္နဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments