ရန္ကုန္-ဒလတံတား ယခုႏွစ္ကုန္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္

javascript

ရန္ကုန္-ဒလတံတား ကုိ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ကုိရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုက စတင္ေဆာက္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ဦးေဇာ္မင္းသိမ္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံ ကိန္းအတြက္ ဒလၿမိဳ႕ဘက္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ဖယ္ရွား ခဲ့သည္။

‘‘ဒလတံတားစီမံကိန္းစလုပ္ ပါေတာ့မယ္။ ၾကာေတာ့မၾကာပါ ဘူး။ ေဆာက္မွာက ကုိရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုပါပဲ’’ ဟု ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေပးအပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါတံတားအတြက္ ကုိ ရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ေခ်းေငြကိစၥသ ေဘာတူထား၍ ႏုိင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ကိုင္ရေတာ့မည္ ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦး၀င္းတင့္ က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံ ကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ၿဖိဳဖ်က္ရန္စီစဥ္ၿပီး ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား ၿဖိဳဖ်က္ရန္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ကလာေရာက္အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ေန ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဖယ္ဖုိ႔ေတာ့ ဘာမွမေျပာ ေသးဘူး။ ေက်ာင္းေတြေတာ့ စ ဖယ္ေနတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးက တ ျခားေနရာထက္ပုိရထားပါတယ္။ ေက်နပ္ၾကပါတယ္’’ ဟု ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ေန ေဒၚခင္ေဌး၀င္းက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆုိပါ တံတားတည္ ေဆာက္ရန္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒသမ ၁၇၄ သန္းရွိကာ ကုိရီးယားသမၼတ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးရန္ပုံေငြ (EDCF Loan)ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ EDCF Loan ေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး သေဘာအရ ေပးအပ္ေသာေခ်း ေငြအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ၿပီးႏွစ္ ရွည္အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည္။

Source : 7Daydaily

Facebook comments