ေရႊလင္ဗန္းရွိ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ခန္း ၃ဝဝ ခန္႔ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ေနေသး

javascript

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းေပါင္း ၃ဝဝ နီးပါး ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈွုဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးေနမ်ိဳးလွိုင္က ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ေျပာသည္။

ေရႊလင္ဗန္းစက္မွုဇုန္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အပိုင္းသုံးပိုင္းျဖင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အပိုင္း ၁ ရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံမႈျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း ၂ ႏွင့္ ၃ ရွိ အိမ္ခန္းမ်ားကို အိုးအိမ္ဌာနကေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၇၈ ထိ ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။

တည္ေနရာအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အထပ္ျမင့္မ်ား အလိုက္ အနည္းဆုံး သိန္း ၁၂ဝ မွ အမ်ားဆုံး ၁၃၅ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ အပိုင္း ၂ တြင္ အိမ္ခန္း ၂ဝဝ ႏွင့္ အနည္းဆုံး ၉၈ သိန္းက်ပ္မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း ၁၂ဝ ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ အပိုင္း ၃ တြင္ ၇၈ ခန္း ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနေသးျခင္းျဖစ္ကာ ဌာနရန္ပုံေငြျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ဝ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ အျမတ္တင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ အျမတ္ေငြျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေၾကာင္း ဦးေနမ်ိဳးလိႈင္က ေျပာသည္။

''တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမတန္ဖိုးေတြ ထည့္မတြက္ထားဘူး။ ေနာက္အေျခခံကုန္က်စရိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေရ၊ မီးအသုံးျပဳေဆာက္လုပ္ခေတြ၊ လမ္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ခကုန္က်စရိတ္ေတြကိုလည္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းဝယ္ယူသူေတြကို အကုန္အက်မခံေစဘူး ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္၊ အိမ္ခန္းဝယ္ယူလိုသူမ်ားသည္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏွုန္းရွိသည့္ ေငြပမာဏကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၂ဝ တန္ အိမ္ခန္းဝယ္ယူသည့္သူမ်ားသည္ လစဥ္ မိသားစုဝင္ေငြ က်ပ္သုံးသိန္းခြဲမွ ငါးသိန္းက်ပ္အထိ ရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ဘဏ္၏ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားသည္ ဘဏ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဦးစီးဌာနတြင္ ေလၽွာက္ထားဝယ္
နိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေရႊလင္ဗန္းစက္မွုဇုန္အတြင္း၌ပင္ အိုးအိမ္ဌာနက ေဆာက္ထားသည့္ ထီးလိႈင္ရွင္တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာတြင္လည္း အိမ္ခန္းေပါင္း ရာခ်ီက်န္ရွိေနၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း ၅၆ဝ မွ အနည္းဆုံး သိန္း ၃၁ဝ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments