ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ အေဆာက္အအံု ၁၀ဝ ခန္႔ကို ဖ်က္သိမ္းမည္

javascript

ရန္ကုန္-ဒလ တံတားတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ဒလကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ အေဆာက္အအံု ၁၀ဝ ခန္႔ကို ႏိုဝင္ဘာလ အၿပီး ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၀ဝ ခန္႔မွာ က်ဴးေက်ာ္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္သာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တံတားလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ယႏၲရား ထားမယ့္ေနရာနဲ႔ မလြတ္တဲ့သူေတြကို ဖ်က္ခိုင္းထားတယ္။ ဖ်က္ခံရတဲ့သူေတြက က်ဴးေတြ သူတို႔ဟာသူတို႔ က်ဴးထားတယ္။ သူတို႔ကို ေျပာင္းေရႊ႕တဲ့အခါ ယာယီ ေနရာေပးမယ္။ အပိုင္ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ကမာ ကဆစ္သမၺာန္ဆိပ္ကိုလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမယ္”ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊယင္က ဆိုသည္။

ဒလတံတားစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ဖ်က္သိမ္းေပးရမည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားထဲတြင္ အိမ္၊ ဆိုင္ခန္း၊ လက္ ဖက္ရည္ဆိုင္စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ၿပီး စည္ပင္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အအံု ၂၀ ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ေျမေပၚတြင္ ၇၆ လံုးရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ သာသနိက အေဆာက္အအံုတို႔ကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ကာ အေဆာက္အအံုအသစ္ ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ကို ေလ်ာ္ေၾကးအေနႏွင့္ (ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀) ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၃၀ဝ ႏႈန္း တြက္ခ်က္၍ ကာလေပါက္ေဈးအတိုင္း ၂ ဘီလီယံ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဒလတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ပထမအပတ္တြင္ စတင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္-ဒလ ျမစ္ကူးတံတားကို ေလးလမ္းသြား၊ သံမဏိႀကိဳးဆိုင္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တံတားအရွည္မွာ ၆၁၄၄ ေပ ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပ ၄၉ မီတာ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

တံတားစီမံကိန္းအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ၈ ၃၃ သန္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၃၄၁ သန္းကို ထည့္ဝင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

Source : The Voice

Facebook comments