တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက၅ဝဝေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးရန္စီစဥ္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိက်ဴးေက်ာ္မ်ားကိုတြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိေျမဧက၅ဝဝေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္ေပးၿပီးျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၇ၿမိဳ႕နယ္မွ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ကို တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကဲ့သို႔
တိုက္ခန္းတြဲမ်ားတည္ေဆာက္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္
စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအတြက္အမွန္တကယ္ေနထိုင္စရာမရွိသူမ်ားကိုသာ ေနရာခ်ထားေပး
မည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ျပည္ပမွေငြေၾကးအကူအညီမ်ားရယူ၍
ယခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းက်ဴးေက်ာ္မ်ားအား အမွန္တကယ္ေနထုိင္စရာမရွိ၍က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ားအတြက္ စမတ္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးကတ္မသမာမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္အဖြဲ႕မ်ားခဲြၿပီး လုိက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတခ်ိဳ႕ေသာက်ဴးေက်ာ္မ်ားသည္ အခန္းငွားရမ္းျခင္းမ်ားပင္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ယင္းအတြက္အမွန္တကယ္ေနထိုင္စရာမရွိသူမဟုတ္သည့္အတြက္စိစစ္ဖယ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ ဦးေဆာင္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းစစ္တမ္းမ်ား လုိက္လံေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္။

Source :Myawaddy

Facebook comments