မင္းၾကီးရန္ေနာင္လမ္းေပၚရွိ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ထား

javascript

မႏၱေလးျမိဳ႕ရဲ႕ လတ္တေလာအိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္ဟာ ေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့ ျမိဳ႕ကြက္သစ္ဧရိယာ အတြင္းမွာရွိတဲ့ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လမ္းမနဲ႕ သူရဲ႕လမ္းေဘးဝဲယာမွာရွိတဲ့ ဧရီယာေတြက အိမ္ေျမေတြဟာ ေရွ႕အလားလာေကာင္းေတြ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕သစ္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တခ်ိဳ႕က သံုးသတ္ၾကပါသည္။
မင္းၾကီးရန္ေနာင္လမ္းဟာ အေျခက်စည္ကားေနျပီျဖစ္တဲ့ ျမိဳ႕သစ္ဧရိယာနဲ့ စက္မႈဇုန္ရဲ႕ၾကားထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ျမိဳ႕သစ္ဧရိယာအတြင္း ထင္ရွားတဲ့ လမ္းတစ္လမ္းဲျဖစ္တဲ့ မေနာ္ဟရိလမ္းမရဲ့ ေတာင္ဘက္မွာ အလားလာအေကာင္းဆံုးလမ္းေတြကို ေျပာပါဆိုရင္ သာယာဝတီမင္းၾကီးနဲ႕ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လမ္းတို႕ကို ထုတ္ျပ၇ပါလိမ့္မည္။ ျမိုကသစ္ရဲ့ေတာင္ေျမာက္သြား 62 လမ္းကေနတစ္ဆင့္ သာယာဝတီမင္းၾကီးလမ္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္ကိုသြားတဲ့အခါ မႏၱေလး- ျပင္ဦးလြင္ သြားလမ္းနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္မွာျဖစ္ျပီး လက္ွိမွာ ဖြံျဖိဳးျပီး အလားလာေကာင္းေတြရွိေနတဲ့ အိမ္ေျမအကြာက္အကြင္းေတြကို ေတြ႕ၾကရပါသည္။
အိမ္ျခံေျမအေရာင္အဝယ္ေအးေနတာရဲ့ တစ္ဖက္မွာ အေကာင္းျမင္ရႈေထာင့္နဲ့ ၾကည့္ရင္ ဒီအခ်ိန္ဟာ အိမ္ေျမယယ္ယူဖိုကအခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။အဓိကအေၾကာ္ငးရင္းကေတာ့ ေရာင္းခ်င္တဲ့သူေတြအေနနဲ့ ေစ်းနႈန္းေတြကို မျဖစ္နိုင္တဲ့ ေပါက္ေစ်းအျမင့္တန္းမွာ ေခးၾကတာ နည္းပါသြားပါတယ္။မင္းၾကီးရန္ေနာင္လမ္းေပၚမွာ ပံုမ်န္ေပ40၊ ေပ 60 အက်ယ္ေျမကြက္ေတါက က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီေစ်းရွိေနလို႕ ေတာင္ေျမာက္ကန့္လန္႕ တည္ရွိေနတဲ့ အဓိကလမ္းမေတြေပၚမွာ က်ပ္သိန္းရာဂဏန္းသံုးျပီး ဆုပ္ကိုင္ထားသင့္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတါေကယာင္းေတါ ၇ွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ေရွ႔နဲ႕ အေနာက္သြား မင္းၾကီးရန္ေနာ္လမ္းကိူ ကန္ကလန္႕ျဖတ္တည္၇ွိေနတဲ့ ေတာင္ေျမာက္သြားလမ္းမေတြ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ၅၈လမ္းသြား အေရ်႔ဘက္တစ္ေလ်ာက္က လမ္းမေတြဟာလ ည္း အဓိကက်တဲ့ လမ္းေတြျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ႕လမ္းေတြဟာမင္းၾကီးရန္ေနာင္လမ္းကေနမေနာ္ဟရီလမ္းအထိ၊ မေနာ္ဟရီကေန သိပံလမ္း၊ သိပ့လမ္းကေန ျမိဳတြင္ပိုင္းအထိ စသျဖင့္အဆင့္အဆင့္ေပါက္တဲ့လမ္းတစ္ဝိုက္ကလမ္းေကာင္း လမ္းက်ယ္ေတြေပးကေန အိမ္ျခံေျမေတြဟာ အလားလာေကာင္းရ်ိေနတဲ့ေနရာေတါပါ။မင္းာကီးရန္ေနာင္လို လမ္းေပၚရွိ သင့္တင့္တျ့ေစ်နႈန္းေတြနဲ့ ရရွိနိုင္ေသးတယ္။ေပ30၊ေပ40၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေပ 20၊ေပ 60 အက်ယ္ဆိုရင္ က်ပ္သိန္း 500 ဝန္းက်င္နဲ႕ ရခိုင္ေျခရွိ္ျပီး မိန္းလမ္းမေပၚတင္တာေၾကာင့္ ကာလၾကာေစာင့္စရာမလိုဘဲ အက်ိုးအျမတ္ ရွိလာမယ့္ေနရာေတြပါ။
မင္းရန္ေနာင္လမ္းတစ္ေလ်ာက္ လက္ရွိအေနအထားမွာ ေစ်းေတြ၊ေက်ာင္းေတြ၇ွိေနျပီ အေျခခ်ေနထိုင္မႈက တစ္နွစ္ နွစိနွစ္ သိသာစြာမ်ားေနပါသည္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ျပီး မင္းၾကီးရန္ေနာင္လမ္းေပၚ ဒာမွမဟုတ္ ဓီလမ္းတစ္ဝိုက္က ေျမေတြကို အခုအခါမွာ ရင္နွီးျမဳပ္နွံဖို႕ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဝယ္ယူေနထိုင္ဖို႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စဥ္းစားမယ္ဆို၇င္ မရံႈးထက္အက်ိဳးအျမတ္က ပိုေသခ်ာနိုင္ေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္အမ်ားစုက ယူဆၾကပါတယ္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments