ရန္ကုန္မွေခ်ာင္းသာသို႔ အခ်ိန္တစ္နာရီခြဲခန႔္ အတြင္းေရာက္ရွိနိုင္မည့္ မိုးပ်ံလမ္းေဖာက္လုပ္မည္စမ္း သပ္ေလ့လာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန

javascript

ရန္ကုန္ မွေခ်ာင္းသာသို႔ အခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲ ခန႔္အတြင္း ေရာက္ရွိနိုင္မည့္ မိုးပ်ံလမ္း (Elevated Road) ေဖာက္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလမ္းမႀကီးတစ္ခု ေဖာက္ လုပ္ရန္ Myanmar Construction & Development Public(MCD) ကုမၸဏီက သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအ ဖြဲ႕ထံ အႀကံျပဳခ်က္(Proposal) တင္ ျပထားခဲ့ရာ အစိုးရမွ လမ္းေဖာက္ ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ေလ့လာမွုမ်ား၊ တိုင္းထြာစစ္ေဆးမွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း MCD ကုမၸဏီမွ Board of Secretary ဦးရဲလင္းကေျပာသည္။ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္ တင္ဘာ ၁၂ ရက္ က UMFCCI တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Construcrion, Power & Mining Myanmar ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး တြင္ ဦးရဲလင္းက မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမွုကို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

""ရန္ကုန္ကေနေခ်ာင္းသာ ကိုသြားဖို႔အတြက္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာက္ထားတဲ့ လမ္းကသတ္သတ္ ေပါ့ေလ။ ခုေဖာက္မွာကေျမႀကီး ေပၚကမဟုတ္ဘူး။ ေခ်ာင္းသာကို အျမန္ဆုံးေရာက္နိုင္မယ့္ လမ္း ေၾကာင္းကိုေရြးၿပီး ေျမႀကီးေပၚမွာ တိုင္ေတြစိုက္ၿပီး Elevated Road) တည္ေဆာက္မွာေပါ့။တစ္ နည္းအားျဖင့္မိုးပ်ံလမ္းေပါ့။ ရန္ ကုန္ကေနေခ်ာင္းသာကို နာရီဘယ္ ေလာက္နည္းနည္းနဲ႔သြားနိုင္မလဲ။ အဲဒီလိုသြားဖို႔ဆိုရင္ တိုင္ေတြ ေဆာက္ရမယ္။ တိုင္ေဆာက္တဲ့ အခါမွာ လယ္ကြင္းေတြ ျဖတ္ရ မယ္။ အဲဒီလမ္းေဖာက္တဲ့အခါ မွာ ေျမသားခံနိုင္ရည္စြမ္းအား၊ လမ္းကတကယ္ထိေရာက္မွုရွိ၊ မရွိ။ ျပည္သူေတြအတြက္တကယ္ ထိေရာက္လားဆိုေတြကိုခုေလ့လာ ဖို႔ အစိုးရကခြင့္ျပဳထားပီျဖစ္လို႔ ေလ့လာေနပါၿပီ""ဟု ၎င္းကေျပာ သည္။
ယင္းလမ္းေဖာက္ရန္အတြက္ ေလ့လာစမ္းစစ္မွုမ်ားကို Myanmar Construction & Development Public(MCD) ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္KECC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့ လာစစ္ေဆးမွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနသကဲ့သို႔ လမ္းေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းအူေၾကာင္း ရွာေဖြေရးကို ၿဂိဳဟ္တု (Satellite) တို႔ျဖင့္ ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခု ပူး ေပါင္း၍ ေလ့လာမွုမ်ားေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေရနက္စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ေရးပေရာဂ်က္တြင္ ယင္း (ElevatedRoad) တည္ေဆာက္ ေရးပါပူးတြဲပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ လက္ရွိတြင္ဧရာဝတီေရ နက္စီမံကိန္းအတြက္ပါလိုအပ္ သည့္ ေလ့လာစစ္ေဆးတိုင္းတာမွု မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Democracytoday

Facebook comments