ဧရာ၀ဏ္-ရတနာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအနက္ အေဆာက္အအံု ၁၁ လံုးကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က်န္ ၁၈ လံုးအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

javascript

ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအနက္ အေဆာက္အအံု ၁၁ လံုး ကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြမ်ားမွ က်ခံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က်န္ ၁၈ လံုးကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ျဖည့္တင္း တည္ေ ဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိ ဘ ႑ာႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားအရ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းမွာ ေငြေၾကး အ ခက္အခဲေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းေနၿပီး အဆိုပါအေျခအေနကို အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကူညီေ စလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဥကၠ႒ က ဒုတိယသမၼတ-၁ ဦးျမင့္ေဆြသို႔ တင္ျပထားသည္။

“အေရွ႕ဘက္မွာ ဒုတိယသမၼတႀကီးတို႔ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ ငန္းေတြဟာ Investor ေတြ လိုၿပီးေတာ့၊ အစကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ ဂ်က္နဲ႔ ေဆာက္တာပါ။ အခုက Investment ေတြလိုေနၿပီး ပိုက္ဆံလည္း မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ရပ္ဆိုင္းေနပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဒီကေ ဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၀ိုင္းလုပ္ေနၾကတာပါ။ အဲဒါကိုလည္း ပို ၿပီး ျမန္ဆန္သြက္လက္ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားေပးပါလို႔ တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ျမန္ မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အဆုိပါ အိမ္ရာ စီမံကိန္း ႏွစ္ခုအား စတင္ေရးဆြဲခဲ့စဥ္က တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးလတ္ႏွင့္ တန္ ဖိုးျမင့္အိမ္ရာ အိမ္ရာစီမံကိန္းအျဖစ္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအား သံုးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေ ဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ၁၀ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၃၀ အထိ အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေ ရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ က်ပ္ ၈၈၀၀၀ ရရွိသူ၏ ၀င္ေငြအေပၚ ရာခိုင္နႈန္း ၃၀ ကနဦးေပးေခ်ကာ က်န္ေငြကို လစဥ္ အရစ္က်ေပးသြင္းရမည့္ႏႈန္း ထားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းစတင္ခဲ့ရာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စီမံကိန္း လုပ္ ကိုင္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး Original Group Co.Ltd အပါအ၀င္ Developer ေလး ဦးခန္႔ကို ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ ခ်ထားေပးၿပီးေနာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဆိုသည့္ စကားလံုး အစား တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာဟုဆိုကာ အသြင္ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ခန္႔က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တန္ ဖိုးနည္းဟုဆိုကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အ ထိ ျဖစ္လာမည္ဆိုသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္နီးကပ္သည့္ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ ရာခို င္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ ႐ုတ္တရက္ တန္ဖိုးျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ သိန္း ၂၅၀ ၀န္းက်င္သာရွိသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၃၅၀ ၀န္းက်င္ အထိ ခုန္တက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွစ္ခုကို၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ေျမဧက ၂၂၀ ၌ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀ဏ္-ရတနာ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၌ ၂၄ ခန္းတြဲ ၁၈ ထပ္ အေဆာက္အအံု ၄၉ လုံးပါ၀င္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၁၆၆၉၆ ခန္းပါ၀င္သည္။ အခန္းမ်ားကို အက်ယ္အ၀န္း 600 sqft မွစ၍ ေဆာက္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ကနဦးတြင္ ၁၈ ထပ္ အေဆာက္အအံုေျခာက္လံုး ေဆာက္ လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အထပ္ျမင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘိုးတိုင္မ်ား႐ိုက္ရျခင္း၊ ဓာတ္ေလွကားမ်ား တပ္ဆင္ရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္အား ျမင့္မားေစ ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပင္ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း၊ တစ္ေပပတ္ လည္ က်ပ္ တစ္သိန္းျဖစ္ေနျခင္း အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ ၀င္စားမႈ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းေနရျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အ ဆိုပါ အေျခအေနအေပၚ ဆက္လက္တင္ျပ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမ ၼတႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments