ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သိန္း ၅၀၀ ထိရမည့္ ေခ်းေငြအား ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ထုတ္ေခ်းေန

javascript

စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌါန ၊ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ေက်း လက္ေဒသ ဖြံံ႕ျဖိဳးေရး JICA (Two Step Loan) ေခ်းေငြ ကို ပဲခူးတိုင္း ျပည္ ခရိုင္ ျပည္ျ မိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္က စတင္ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕၀န္ေဆာင္မွဳေတြ ၊ စက္ပစၥည္းတပ္ဆင္မွဳေတြ ႏွဳတ္လိုက္ရင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၈၀ ခန္႔ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ႔ ေတာင္သူေတြ ကို ႏွစ္ေလး ဆယ္အထိ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းသူ က ဆိုသည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ JACA အဖြဲ႕အစည္းမွ ထည့္၀င္ေငြ ယန္းသန္းေပါင္း ၁၅၁၃၅ ဘီလီယံ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ထည့္၀င္ေငြ က်ပ္ယန္းသန္းေပါင္း ၉၃၈ ဘီလီယံ စုစုေပါင္း ယန္းသန္း ၁၆၀၇၃ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၉၅ ဘီလီယံခန္႔ ျဖင့္ JICA (Two Step Loan) အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ေတာင္သူမ်ားကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ပဲခူးတိုင္း ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊ မႏၱေလးတိုင္း ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း တို႔တြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ သည္။ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေခ်းေငြပမာဏ အမ်ားဆံုး သိန္း (၅၀၀) အထိ ေခ်းယူႏိုင္ျပီး အစုအဖြဲ႔အတြက္ အမ်ားဆံုး သိန္း (၅၀၀၀) အထိေခ်း ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ၄င္းေခ်းေငြအတြက္ တစ္လ အတိုးႏွဳန္း ၆၇ ျပား က်သင့္မည္ျဖစ္ျပီး ၊ တစ္ႏွစ္စာ အတိုးႏွဳန္း ၈ က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

“ကိုယ္ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မွဳလယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မွဳေတြနဲ႔ အာမခံထားရပါတယ္၊ ထြန္စက္ကေတာ့ ဒီေန႕ပဲလက္ထဲေရာက္ပါၿပီ˝ဟု ေငြက်ပ္ ၄၁၃သိန္း ေခ်းေ ငြျဖင့္ ထြန္စက္၀ယ္ယူသူ လယ္သမားၾကီး ဦးထြားေမာင္က ေၿပာသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးၿခင္း အခမ္းအနားကို ၿပည္ၿမိဳ႕၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ မူယာပင္ ပန္းျခံ၀န္း ေခတၱရာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပဲခူးတုိင္း ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္း ၊ ပဲခူးတိုင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌါန ၀န္ၾကီး ဦးညႊန္႔ေရႊ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ မူယာပင္ ပန္းျခံ၀န္းတြင္ လယ္ယာသံုး ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လာေရာက္ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကသည္။

Source : Mizzima
http://www.property.com.mm/index.php/en/174/news

Facebook comments