ရန္ကုန္-ျပည္ ရထားလမ္းပိုင္းကို ေအဒီဘီ ကူညီရန္ ေလ့လာေန

javascript
ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္းပိုင္းကို အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) ကူညီမႈျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရန္ ေလ့လာေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေစာဆုံး ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္-ျပည္ ရထားလမ္း ပိုင္းသည္ ယခုအခါလမ္းအရည္အေသြးပိုင္း ဆုိင္ ရာ က်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား သြား၊ လာေ ရး ဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိသို႔အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာ တြင္ ကူညီမႈေပးႏုိင္ရန္ ADB တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇူလုိင္လဆန္းကတစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ေလ့လာ ခဲ့ၿပီး မၾကာခင္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ ရွိေန ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဘယ္လိုမ်ဳိးအေနအထား နဲ႔ ကူညီမယ္ဆုိတာေတာ့ မသိရ ေသးဘူး။ သူတုိ႔ေလ့လာမႈေတြၿပီး မွသာ ကူညီေပးသြားမယ့္အေျခ အေနကို သိရမွာပါ။ အဲဒီလမ္း ပိုင္းတစ္ခုတည္းအတြက္ကို ေလ့ လာေနတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အ ထက္ပါအႀကီးတန္းအရာရွိက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္း ပိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမ ဆုံးရထားလမ္း ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မုိင္ ၁၆၀ ေက်ာ္ရွည္လ်ားကာ ၁၈၈၇ ေမလ ၁ ရက္တြင္ စ တင္ ေျပးဆဲြခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ လမ္းပိုင္းသည္ အရည္အေသြးက် ဆင္းေနျခင္းေၾ ကာင့္ ရထားစီးနင္း ရသည္မွာ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိေၾကာင္း ခရီးသည္ မ်ား၏ ေ၀ ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာ့မီးရထားသည္ လက္ ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းပိုင္းကို ဂ်ပန္ႏုိ င္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္းပိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေန သည့္ အဆုိပါ ျပည္လမ္းပိုင္းကို ဆက္လက္အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနသည္။

Source : 7DayDaily

Facebook comments